• ur. 22.04.1951 r.,
  • 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii (Sekcja Filozofii Teoretycznej),
  • 1977 r. obronił pracę doktorską,
  • 1986 r. habilitacja,

 

Jest kierownikiem Katedry Podstaw Informatyki i autorem kilkunastu artykułów głównie z zakresu logiki formalnej.

Zainteresowania naukowe
  • logika formalna,
  • logika programowania,
  • historia logiki,
  • zastosowania informatyki w ekonomii.


Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Dywan
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2009, godz. 20:24 - Andrzej Zykubek