• Urodziłem się w 1949 r. w Warszawie.
 • Odbyłem studia z zakresu filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • Od 1979 r. jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym KUL.
 • W 2003 r. doktoryzowałem się na podstawie dysertacji: Etyka jako filozofia pierwsza. Doświadczenie normatywnej mocy prawdy - źródłem i podstawą etyki jako filozofii pierwszej.
 • Od 2005 r. jestem adiunktem w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Główne publikacje

 

Książki

 • Etyka jako filozofia pierwsza. Doświadczenie normatywnej mocy prawdy źródłem i podstawą etyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 166.
 • Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy. (red.), Wydawnictwo KUL, 2007. Autorstwo: wstępu, s. 5 -11 oraz artykułu: Od Karola Wojtyły „normatywnej mocy prawdy" do idei etyki jako antropologii normatywnej i filozofii pierwszej, s. 167-187.

 

Artykuły

 • Antropologia i etyka życia, „Ethos" 16(2003) nr 61-62, s. 29-39.
 • Ethos pielgrzyma - ethosem świadka prawdy, „Ethos" 16(2003) nr 63-64, s. 49-58.
 • U źródeł dramatu człowieka: doświadczenie winy wobec doświadczenia normatywnej mocy prawdy, „Ethos" 17(2004) nr 65- 66, s. 37-58.
 • Dobro rodziny a antykoncepcja, w: Rodzina. Myśl i działanie. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Soszyńskiej, Lublin 2004, s. 37-42.
 • Antropologie und Ethik des Lebens, w: Unvollkommene oder ungerechteGesetze? Fűr eine logisch kohärente und etisch eindeutige Interpretation von Nr.73 der Encyklika « Evangeliun vitae », herausgegeben von T. Styczeń SDS, P.Ślęczka SDS, C. Ritter, Johannes-Paul-II Institut der Katholischen Universität Lublin, Lublin 2005, s. 189-200.
 • Osobowa podmiotowość i wspólnota a społeczeństwo informacyjne, „Ethos"18(2005) nr 69-70, s. 50-62.
 • Moralne zło antykoncepcji, w: Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, pod red. Piotra Ślęczki SDS, TN KUL, Lublin 2005, s. 31-38.

Autor: Kazimierz Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2015, godz. 19:43 - Andrzej Zykubek