adiunkt w Katedrze Metafizyki KUL

 

Zainteresowania filozoficzne

 • filozofia polityki,
 • filozofia i teoria prawa,
 • starożytna filozofia wychowania,
 • etyka,
 • filozofia i teoria cywilizacji,
 • metafizyka,
 • filozofia kultury

Przebieg edukacji

 • 1989-1994 - studia na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1994 - obrona pracy magisterskiej pt. "Tomasza z Akwinu koncepcja wolności człowieka" napisanej na seminarium metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. M. A. Krąpca,
 • 1998 - Studium Podyplomowe Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie na podstawie pracy dyplomowej "Cel państwa w cywilizacji łacińskiej w świetle rozważań Feliksa Konecznego" napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. M. Granata,
 • 1999 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego" na Wydziale Filozofii KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Maryniarczyka (recenzenci: o. prof. dr hab. M. A. Krąpiec, prof. dr hab. T. Kwiatkowski).

Przebieg pracy zawodowej

 • 1994 - 1995 - nauczyciel religii w ZSO im. Vetterów w Lublinie
 • 1995 - 2000 - nauczyciele filozofii w lubelskich szkołach (min. w PKLO im. ks. K. Gostyńskiego i LSLO im. Jana III Sobieskiego)
 • 1997 - 1999 - wykładowca Studium Edukacji Narodowej (wykłady z filozofii polityki, filozofii prawa a także filozofii kultury i klasycznej etyki)
 • 1999 - asystent w Katedrze Metafizyki KUL
 • 2001 - adiunkt w Katedrze Metafizyki KUL

Członkostwo

 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (PL-SITA), oddział Società Internazionale Tommaso d'Aquino.
 • Towarzystwo Naukowe KUL

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2010, godz. 15:35 - Andrzej Zykubek