Rok akademicki 1983/1984

Prezes: Wojciech Wójtowicz

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Leszek Jankowski

 

Wiceprezes - Marek Drozd


Sekretarz - Alicja Czernia


Skarbnik - Kazimierz Ostaszewski

 

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

 

Informacja o działalności Koła Naukowego Prawników KUL w okresie od stycznia 1984 r. do maja 1984 roku

 

            Wraz z utworzeniem na Wydziale Prawa Kanonicznego Sekcji Nauk Prawnych studenci przystąpili do pracy nad dotychczasowym Statutem Koła Naukowego Studentów Prawa Kanonicznego przystosowując go do aktualnych zmian i potrzeb naukowych studentów zarówno Prawa Kanonicznego jak i nowo powstałej Sekcji.

            W styczniu 1984 r., na Walnym Zgromadzeniu Koła dokonano wyboru Tymczasowego Zarządu Koła Naukowego Prawników, który - po wyborach uzupełniających w dniu 10.04.1984 r. - ukonstytuował się w składzie:

 

Prezes - Wojciech Wójtowicz (II rok Sekcji Nauk Prawnych)

Wiceprezes - Leszek Jankowski (I rok Sekcji Nauk Prawnych)

Wiceprezes - Marek Drozd (II rok Sekcji Nauk Prawnych)

Sekretarz - Alicja Czernia (IV rok Prawa Kanonicznego)

Skarbnik - Kazimierz Ostaszewski (II rok Sekcji Nauk Prawnych)

 

            Zarząd podjął prace nad zmianami w dotychczasowym Statucie Koła oraz nad programem działalności Koła. W dniu 4 kwietnia 1984 r. Rada Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w statucie, a 12 kwietnia Statut Koła Naukowego Prawników KUL został zatwierdzony przez Senat Akademicki KUL.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2009, godz. 12:27 - Natalia Dziczkowska