Zorganizowaliśmy:

 

Udało nam się również zakończyć proces rejestracji Lubelskich Zeszytów Prawniczych oraz wydać ich pierwszy numer - za duże zaangażowanie i determinację dziękujemy Redaktorowi Naczelnemu.

 

Więcej wydarzeń, które odbyły się w roku akademickim 2014/2015 można odnaleźć w części poświęconej działalności poszczególnych sekcji - zob.szerzej

 

 

STRUKTURA KNSP KUL w roku akademickim 2014/2015

 

ZARZĄD

 

PREZES

Mateusz Gabryel

 
WICEPREZES

Piotr Krzyżanowski


SEKRETARZ

Anna Dziuba

SKARBNIK

Linda Pankiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Malec

 

KOMISJA REWIZYJNA

Dominika Dudek

Tomasz Kempka

Paweł Mącik

 

 

KURATOR KNSP KUL

dr Paweł Zdanikowski

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015, godz. 10:27 - Mateusz Gabryel