Rok akademicki 1989/1990

Prezes: Anna Robotnik

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Zbigniew Wawak

 

Wiceprezes - Wojciech Szelągowski

 

Sekretarz - Jacek Kędzierski


Skarbnik - Krzysztof Hejosz

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie: 20

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 


Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego za rok akademicki 1989/1990

 

I. Działalność organizacyjna


W dniu 29 listopada 1989 r. Walne Zgromadzenie członków Koła dokonało wyboru Prezesa oraz nowego Zarządu na rok akademicki 1989/1990. Zarząd ukonstytuował się 4 grudnia 1989 r. w składzie:


Prezes - Anna Robotnik (III r. SNP)
Wiceprezes - Zbigniew Wawak (II r. SNP)
Wiceprezes - Wojciech Szelągowski (III r. SNP)
Sekretarz - Jacek Kędzierski (IV r. SNP)
Skarbnik - Krzysztof Hejosz (III r.SNP)

 

Aktualnie Koło liczy 20 członków.

 

II. Działalność merytoryczna


1. Imprezy kulturalne.


27.02.1989 - zorganizowano dla studentów Wydziału Bal Andrzejkowy


2. Spotkania i prelekcje.


05.12.1989 - spotkanie z prof. dr hab. J. Widackim nt. „Prawo policyjne - prace kodyfikacyjne"


10.05.1990 - współorganizacja Sympozjum nt. „Prawo polskie w świetle nauki społecznej Kościoła"


Nawiązanie współpracy z Radą Adwokacką w Lublinie.

 

Przygotowanie zaplanowanego na miesiąc październik kursu wymowy sądowej.

 

Organizacja XXXI Obozu Penitencjarnego, którego tematem jest „Posługa duszpasterska w zakładach karnych"

 

Nawiązanie współpracy z ELSA/European Law Student's Association.

 

3. Biblioteka KNP.

 

Od 1987 r. działa Biblioteka KNP, na którą składają się podręczniki, skrypty oraz inne pozycje o tematyce prawniczej udostępnione przez członków Koła.

 

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:36 - Natalia Dziczkowska