Rok akademicki 2007/2008

Prezes: Jan Podkowik

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Miłosz Rzepkowski

 

Sekretarz - Kamila Nowosad

 

Skarbnik - Tomasz Jaskólski

 

Członek Zarządu - Natalia Dziczkowska

 

W miesiącach październik - luty funkcję Wiceprezesa pełniła Joanna Ułasiuk.

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

 

Ewelina Ślusarz

 

Magdalena Rysak

 

Patrycja Glazer

 

 

Kurator: dr Andrzej Herbet

 

Walne Zgromadzenie: ok. 140 osób

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

W roku akademickim 2007/2008 zreformowano strukturę Koła i utworzono cztery sekcje naukowe, powołano: sekretariat, zespól ds. sponsoringu i finansów, zespól ds. promocji oraz zespół ds. współpracy z zagranicą.

 

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce

 

XVI Tydzień Prawników

 

Akademia Retoryki Prawniczej

 

Prawne aspekty ułaskawienia

 

Prawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organizacji EURO 2012

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2009, godz. 18:15 - Natalia Dziczkowska