Rok akademicki 1992/1993

Prezes: Krzysztof Mucha

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Michał Staszewicz


Sekretarz - Dariusz Hura


Skarbnik - Krzysztof Bryniarski

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawników w roku akademickim 1992/1993

 

1. Działalność Koła Naukowego Prawników w roku akademickim 1992/93 zapoczątkował wybór Zarządu w następującym składzie:


Prezes – Krzysztof Mucha
Wiceprezes – Michał Staszewicz
Sekretarz – Dariusz Hura
Skarbnik – Krzysztof Bryniarski

2. Nawiązano współpracę z Kancelarią Prawniczą Lex z Gdańska, która bezpłatnie przesyłała dyskietki komputerowe zawierające Skorowidz Obowiązujących przepisów prawnych. Obecnie znajdują się one w Czytelni Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego, gdzie są dostępne dla wszystkich studentów KUL.


3. Dnia 17.12.1992 r. miał miejsce wyjazd autokarem do Sejmu RP, którego celem było uczestnictwo w debacie nad projektem ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego. Przed posiedzeniem Sejmu studenci mieli możliwość spotkania się z posłami: Stefanem Niesiołowskim i Marią Nowiną-Konopką dla przedyskutowania tematu obrad.

 

4. Prowadzono korespondencję z Kołami Naukowymi takich Uniwersytetów jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński oraz Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.

 

5. W dniu 22.2.1993 r. zorganizowano wejście na teren Rejonowego Aresztu Śledczego w Lublinie. Spotkano się z pracownikami Aresztu w celu zapoznania studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej oraz problematyką penitencjarną. Pobyt w Rejonowym Areszcie Śledczym zakończyło zwiedzanie budynków administracyjnych i więziennych.

 

6. Dnia 10.03.1993 r. dzięki zaproszeniu ordynatora Oddziału Sądowego Szpitala Psychiatrycznego dr Zygmunta Bogusza studenci prawa mieli możliwość obserwacji praktycznych sposobów przestępnych oraz wysłuchania wykładu dotyczącego psychiatrii sądowej.

 

7. Dla zapoznania się ze specyfiką pracy wychowawczej z młodocianymi sprawcami czynów przestępnych w dniu 24.03.1993 r. miał miejsce wyjazd do Zakładu Poprawczego w Dominowie. Studenci mogli uzupełnić swoją wiedzę prawniczą wiadomościami z zakresu postępowania z nieletnimi i młodocianymi, czemu służyło m. im. spotkanie z wychowawcami oraz młodzieżą przebywającą w Zakładzie.

 

8. Kontynuacji powyższego tematu miało służyć wyjście studentów prawa do Izby Dziecka przy Komendzie Rejonowej Policji w Lublinie w dniu 31.03.1993 r.

 

9. 20.04 .1993 r. został zorganizowany przez Koło Naukowe Prawników wyjazd grupy studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, gdzie mogli oni wziąć udział w rozprawie dotyczącej nauczania religii w szkole.

 

10. W dniach 29-30.04.1993 r. 30-osobowa grupa studentów KUL miała możliwość wyjazdu do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dzięki zaproszeniu jakie wystosował do Koła Naukowego Prawników KUL Komendant WSPol insp. prof. dr hab. Mieczysław Goettel. W programie pobytu było m. In. Zwiedzanie WSPol, w tym instytutów prowadzących praktyczne szkolenie policjantów, w trakcie którego funkcję opiekuna grupy pełniła rzecznik prasowy podinsp. Walentyna Trzcińska.

 

11. Działalność Koła Naukowego Prawników KUL kończy udział 17-osobowej grupy studentów prawa w organizacji V Światowego Kongresu Prawa Kanonicznego odbywającego się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:37 - Natalia Dziczkowska