Rok akademicki 1991/1992

Prezes: Żaneta Kulik

 

 

Zarząd:

 

 

Sekretarz - Anna Olech


Skarbnik - Anna Golec

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Wojciech Szych


Piotr Kwaśniak

 

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 


Sprawozdanie z działalności KNP w roku akademickim 1991/92

 

I. Działalność organizacyjna


Od 1 grudnia KNP działa w składzie:


Prezes - Żaneta Kulik
Sekretarz - Anna Olech
Skarbnik - Anna Golec


Komisja Rewizyjna:
Wojciech Szych
Piotr Kwaśniak


Koło obejmuje swoją działalnością studentów prawa.


II. Kalendarium działalności


8.11 - spotkanie inauguracyjne KNP


4.12 - wyjazd naukowy do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (wyjazd zorganizowany dzięki pomocy pana ministra J. Widackiego)


Listopad-grudzień - cykl wykładów dr Rzeckiego w Szpitalu Psychiatrycznym w Abramowicach na oddziale psychiatryczno-sądowym


grudzień - wspólnie z Samorządem Studentów Prawa - organizacja opłatka na naszym Wydziale


kwiecień-maj - wspólne wyjścia na rozprawy do Sądu Rejonowego i Sądu Wojewódzkiego


kwiecień - spotkanie z pracownikami Aresztu śledczego w Lublinie


Ponadto:
- z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymujemy czasopismo Ameryka
- prowadzimy sprzedaż książek wydawnictw prawniczych: LEX z Gdańska, Prutaroma Sp. z o. o. z Krakowa
- bezpłatnie otrzymujemy i udostępniamy zainteresowanym dyskietki komputerowe zawierające przepisy prawne
- współpracujemy ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego
- nawiązujemy kontakty ze studentami na Litwie

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:36 - Natalia Dziczkowska