Rok akademicki 1994/1995

Prezes: Krzysztof Mucha

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes -


Sekretarz -


Skarbnik -


Członek Zarządu -

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2009, godz. 19:40 - Natalia Dziczkowska