Koło Naukowe Studentów Prawa KUL mogło realizować swoje zainteresowania prawnicze poprzez działalności w poszczególnych sekcjach Koła. W minionym roku członkowie działali w ramach 5 sekcji:

 • prawa handlowego
 • prawa cywilnego i procedury cywilnej
 • prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki
 • teorii i filozofii prawa
 • prawa finansowego oraz prawa podatkowego

 

            Poniżej znajdują się opisy wydarzeń, które w sposób szczególny pomogły członkom Koła poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

W ramach działalności Sekcji Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej koordynatorzy sekcji zorganizowali:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Quo vadis ius civile – kierunki zmian w prawie cywilnym” - składała się z 4 paneli, w których wystąpiło 22 prelegentów z 7 różnych ośrodków naukowych. Każdemu z paneli został nadany różnorodny temat. Pierwszy dotyczył części ogólnej oraz rzeczowej prawa cywilnego, drugi panel odnosił się do prawa gospodarczego, trzeci dotykał problematyki bieżących zmian w prawie cywilnym, natomiast czwarty tyczył się procedury cywilnej oraz mediacji w sprawach cywilnych. Tak szerokie ujęcie kierunków zmian w prawie cywilnym pozwoliło na zróżnicowany dyskurs naukowy. Dodatkowo wypróbowana nowa forma prowadzenia poszczególnych paneli stała się świetną okazją do swobodniejszej moderowanej wymiany zdań. Uczestnicy szczególnie ci spoza lubelskich uczelni podkreślali, że otwarty charakter zarówno względem dopuszczonej tematyki wystąpień oraz możliwości nieskrępowanej dyskusji naukowej był czymś co naprawdę ich zachwyciło.
 • Cykl spotkań warsztatowych na temat procedury cywilnej i pisania pism procesowych w sprawach cywilnych – zostały poruszone w ramach cyklu spotkań tematy od podstaw formalnych poszczególnych pism procesowych, poprzez sposoby argumentacji, aż do praktycznych porad dotyczących dostosowania się do wykładni sądów.
 • Wykład otwarty „Zasiedzenie służebności przesyłu i służebności odpowiadającej służebności przesyłu” – wykład dotyczący między innymi historycznego aspektu powstania instytucji służebności przesyłu, aspektu gospodarczego, dlaczego w orzecznictwie pojawiło się określenie służebności odpowiadającej służebności przesyłu oraz tego jakie znaczenie w kontekście najbliższych lat mają terminy zasiedzenia służebności przesyłu.
 • Warsztaty „Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym” – członkowie Koła mieli okazję w trakcie spotkania z praktykami zapoznać się ze środkami
 • Warsztaty „Chwyty erystyczne na Sali Sądowej” z prof. Wydziału Filozofii KUL,
 • Liczne spotkania z pracownikami/pracownicami naukowymi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dotyczące problematycznych zagadnień z dziedziny prawa cywilnego materialnego oraz formalnego.

Ponadto podczas cotygodniowych spotkań sekcji prawa cywilnego i procedury cywilnej, studenci mieli okazję rozwiązać wiele kazusów, zarówno z konkursu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską oraz aplikacje korporacyjne, jak i z problematycznych zagadnień z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa gospodarczego, podczas których mogli się wcielać w rolę stron, debatować nad zagadnieniami prawnymi, zapoznawać się z aktami spraw cywilnych, w tym z pismami procesowymi.

Koordynatorami sekcji byli: Oskar Bodanka oraz Weronika Lasek

 

Sekcja Prawa Handlowego prężnie działała przez cały rok akademicki 2018/2019. Członkowie Sekcji spotykali się regularnie poniedziałek. Podczas spotkań członkowie głównie rozwiązywali kazusy z prawa handlowego. W ramach Sekcji z powodzeniem odbył się cykl Rozmowy z praktykiem. Wielu znakomitych gości przyjęło zaproszenie, dzięki czemu członkowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych dyskusjach i warsztatach. Sekcja zorganizowała między innymi:

 • Warsztaty „Rachunkowość dla prawników” – była to ciekawa okazja do zapoznania się z istotą relacji rachunkowości na prawo handlowe. Studenci dzięki podejściu praktycznemu prowadzącego mieli okazję na żywo zobaczyć, jak kształtują się kwestię przychodu, dochodu oraz strat w spółkach prawa handlowego, kwestią obliczania dywidendy oraz optymalizacji kosztów działalności spółki
 • Spotkanie dyskusyjne na temat prawa wekslowego – przy okazji spotkania w spokojniejszej atmosferze rozmowy przy kawie, członkowie sekcji prawa handlowego mieli okazję zapoznać się z jedną z najdłużej obowiązujących w Polskim Prawie. Mogli swobodnie zapytać o nurtujące tematy przydatności i problemów tak starych regulacji oraz zapytać prelegenta także o kwestie orzecznictwa w sprawach, w których mamy do czynienia z wekslami i czekami.
 • Symulację rozprawy przed sądem gospodarczym - Symulacja przybliżyła najważniejsze zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej. Członkowie sekcji prawa handlowego przygotowali scenariusz symulacji, sporządzili projekty uchwał zgromadzenia i wcielili się w role akcjonariuszy oraz członków organów spółki.
 • Spotkanie z Sędzią Sabiną Valek Derganc ze Słowenii oraz sędzią Marcosem Diaz Peteiro z Hiszpanii. Dyskutowaliśmy z nimi zarówno o tematach różnic w systemach prawa poszczególnych państw, ich wpływie na siebie, pracy sędziego w Hiszpanii i Słowenii, kształceniu sędziów w tych krajach.
 • Warsztaty „Praktyczne stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych w praktyce doradcy podatkowego - na spotkaniu sekcji mieliśmy okazję gościć mgr Monikę Markisz, wykonującą zawód radcy prawnego i doradcy podatkowego. Spotkanie dostarczyło solidną dawkę praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystywania przepisów KSH w praktyce zawodowej, relacji prawa podatkowego i prawa handlowego oraz mieliśmy okazję porozmawiać na temat zawodu doradcy podatkowego i radcy prawnego oraz kształcenia w tych zawodach.

Spotkania organizowane przez sekcję prawa handlowego cieszyły się bardzo dużą popularnością. Były także znakomitą okazją, aby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dzięki wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków.

 

W ramach działalności Sekcji Teorii i Filozofii Prawa członkowie spotykali się w cyklu dwutygodniowym w trakcie całego roku akademickiego oraz zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • IV Edycję Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa - Konkurs został objęty honorowym patronatem prof. Andrzeja Herbeta, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, tematem przewodnim była "Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa".

Jury konkursowe w składzie:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Bartłomiej Grzeluszka, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 roku Jury rozstrzygnęło Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu Teorii i filozofii prawa – IV edycja 2018/2019, na temat: „Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa”.

Laureatami Konkursu zostali:

 • Katarzyna Hapon – I miejsce
 • Oliwia Bucińska – II miejsce
 • Dawid Mielnik – III miejsce
 • Arkadiusz Chmielewski - wyróżnienie
 • Agata Stępień – wyróżnienie

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 11 czerwca 2019 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe, gadżety KUL oraz dyplomy Laureatom wręczył Pan Prof. Andrzej Herbet, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 • XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

W dniach 23-26 września 2018 r. odbył się w Lublinie XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. W ramach tego przedsięwzięcia należy podkreślić jego zakres zarówno obszaru tematycznego, ale także ilość uczestników tj. 149 uczestników czynnych oraz w sumie z słuchaczami biernymi około 240 osób.

Tematem przewodnim konferencji brzmiał: „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”. Zagadnienie formalnych i nieformalnych źródeł prawa ujmowanych w szerszej perspektywie badawczej w trzech płaszczyznach: państwa, społeczeństwa oraz kultury dało szczególną możliwość otwartego rozumienia zarówno źródeł prawa w rozumieniu zarówno aktów prawa, ale także przyczyn powstania prawa, a nawet ratio, jakim kierował się ustawodawca.

Poszczególne podtematy dały szerokie pole do rozważań na temat tworzenia prawa w ramach zarówno zinstytucjonalizowanym systemie publicznym, działalności społeczeństwa w dziedzinie procesów prawotwórczych oraz wpływu szeroko rozumianej kultury na legislację.

Uczestnicy konferencji podkreślali otwarty charakter zarówno względem dopuszczonej tematyki wystąpień oraz możliwości nieskrępowanej dyskusji naukowej, przy tym wielokrotnie można było usłyszeć stwierdzenia, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski zawsze był areną nieograniczonej i wolnej debaty oraz forum szanującym przemyślenia osób o diametralnie różnych poglądach.

Organizatorem konferencji była Katedra Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wspomagana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL (sekcje Teorii i Filozofii Prawa, Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki oraz Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej).

 • Ogólnopolską Konferencja Naukowa Standardy Poprawnej Legislacji – teoria i praktyka;

Sekcja Teorii i Filozofii Prawa KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencja Naukowa Standardy Poprawnej Legislacji – teoria i praktyka. Problematyka właściwego prawodawstwa została poruszona wielotorowo. Zarówno wspomniano o kwestiach teoretycznych, jednocześnie zaraz potem debatowano na tematy praktyczne dotyczące zarówno tego jak jest, a jak powinno być. Poruszono także tematykę kształcenia na wydziałach prawa zarówno wykładni, jak i potrzeby nauczania właściwej konstrukcji aktów prawnych. Konferencja składała się z 3 paneli, w których wystąpili prelegenci z 8 różnych ośrodków naukowych.

Ponadto oczywiście sekcja Teorii i Filozofii Prawa organizowała regularne spotkania, na których poruszano bieżące problemy z zakresu takich dziedzin jak:

 • wykładnia prawa,
 • socjologia prawa,
 • legislacja,
 • etyka prawnicza,
 • idea prawa,
 • aksjologia prawa oraz orzecznictwa,
 • metodologia nauk prawnych,
 • oraz inne pojawiające się tematy.

Wszystkie te kwestie były omawiana w ramach spotkań sekcji, często wspomaganej przez doktorantów oraz pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa.

 

Sekcja Prawa Finansowego oraz Prawa Podatkowego działała przez cały rok akademicki 2018/2019. Członkowie Sekcji spotykali się cyklu nieregularnym uzależnionym od umówionych spotkań. Podczas spotkań mieli okazję uczestniczyć w ciekawych dyskusjach i warsztatach dotyczących zagadnień prawa podatkowego, kwestii budżetu, prawa finansowego. Sekcja w ramach działalności uczestniczyli:

 • V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego” w Szczecinie, w trakcie której zaprezentowali swoje referaty.
 • Warsztatach Budżetowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, w trakcie których studenci zapoznali się ze strukturą i działaniem Departamentu Budżetu Państwa, a także poprzez cykliczne comiesięczne spotkania poszerzyli swoją wiedzę na temat prawa finansowego. W trakcie rozmów dotyczących przyspieszenia procedury budżetowej członkowie Koła zaproponowali rozwiązania zbieżne z tymi które w tym momencie są proponowane w kontekście prób uchwalenia ustawy budżetowej we właściwym terminie.

 

W ramach działalności Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL w roku akademickim 2018/2019 zrealizowano:

 • Spotkania kazusowe w ramach których w szczególności kazusy z egzaminów wstępnych na aplikację sędziowską oraz prokuratorską – członkowie sekcji mieli okazję zapoznać się ze sposobem analizowania treści kazusów, odpowiedniego wyszukiwania właściwych przepisów prawnych, wykładni i dalszej subsumpcji normy prawnej do każdego przypadku, a także tego jak wszystkie czynności niezbędne do rozwiązania kazusu powinny zostać opisane.
 • Spotkania dotyczące wzajemnego wpływu prawa karnego materialnego, procedury karnej oraz kryminalistyki i innych nauk na stosowanie prawa. W trakcie spotkań członkowie sekcji mieli okazję spotkać się z praktykami.
 • Wyjścia do sądu – podjęto z inicjatywy SSO Jarosława Kowalskiego nową formę wyjść na rozprawy w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W ramach przygotowania do rozprawy sędzia nie tylko pozwolił na wejście studentów na rozprawy, ale także wielokrotnie wytłumaczył problematykę każdego z procesów, czynności podejmowane w trakcie rozprawy i te które odbywały się poza rozprawą. Dzięki temu studenci mieli okazję zapoznać się nie tylko z teoretyczną stroną przepisów karnych czy proceduralnych, ale także z praktycznym ich zastosowaniem. W roku akademickim 2019/2020 ta inicjatywa będzie kontynuowana, z jednoczesnym rozszerzeniem na działalność innych sekcji o sprawy cywilne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinne etc.
 • Przygotowanie merytoryczne wspólnie z członkami Sekcji Teorii i Filozofii Prawa kazusu na I Konkurs Krasomówczy. Tematem kazusu było przestępstwo usiłowania zabójstwa w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W trakcie przygotowań spośród 4 spraw (każda licząca od 3 do 8 tomów akt) został opracowany całkowicie zanimizowany kazus wraz ze skróconymi aktami sprawy.

Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki spotykała się w ciągu całego roku regularnie.

 

Ponadto należy wspomnieć o organizacji sztandarowego wydarzenia jakim był XXVI Tydzień Prawników. W trakcie 5 dni przez Koło Naukowe Studentów Prawa zostało zorganizowanych wydarzeń o różnym charakterze. Były to:

 1. Wykład otwarty z Sędzią Sądu Najwyższego dr hab. Pawłem Czubikiem, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych”. Państwa nieuznane przez które należy rozumieć jednostki polityczne świata, które pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej posiadają cechy państwowości. W myśl dominującej w prawie międzynarodowym zasady uznanie państwa na arenie międzynarodowej nie jest warunkiem koniecznym do jego powstania. Wyjaśnienie stosunków państw powszechnie uznawanych do prawa państw dopiero powstających jest szczególnie istotne w kontekście właściwego traktowania ludzi utożsamiających się z tymi państwami.
 2. Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt., Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim. Istotą prowokacji jest wywołanie u rozmówcy błędnego przekonania, że rozmawia z osobą nieletnią, a następnie doprowadzenie do spotkania w celach seksualnych. Prowokacje obywatelskie nie są wyraźnie określone w obowiązującym prawie karnym, a ich stosowanie rodzi niebezpieczeństwo wykroczenia poza prawnie dopuszczalne ramy zachowań. Dlatego też ważnym jest uświadamianie studentów (szczególnie prawa) o różnicach pomiędzy stosowaniem prowokacji przez organy ścigania, kontrolą operacyjną, a prowokacjami obywatelskimi które przy braku konkretnej regulacji oczywiście mogą mieć pozytywne dla społeczeństwa skutki, ale przy przekroczeniu dopuszczalnych granic mogą stanowić wykroczenia lub przestępstwa.
 3. Spotkanie "Rachunkowość dla Prawników" z panią mgr. Anną Mizak z Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii KUL - było świetną okazją dla wszystkich studentów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak nie zginąć w skomplikowanym świecie aktywów, pasywów i rachunków przepływów pieniężnych, w szczególności z uwzględnieniem uwarunkowania prawa spółek.
 4. Spotkanie z SSO Adamem Czerwińskim – Zastępcą Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej KSSiP. Dotyczyło ono środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, tematu ważnego w kontekście pracy przyszłego prawnika, po każdej stronie sali sądowej.
 5. Wykład otwarty „Klauzule abuzywne w praktyce na przykładzie sektora energetycznego” prowadzony przez dr hab. Marcina Trzebiatowskiego prof. KUL. Klauzule niedozwolone w kontekście sektora energetycznego, w którym najczęściej konsument wybiera tylko operatora, natomiast warunki umowy pozostają często tożsame są bardzo ważnym tematem zarówno dla prawnika działającego, jako pełnomocnik owego konsumenta lub podmiotu profesjonalnego, ale także mają wpływ na każdego człowieka podpisującego umowę z operatorem, na których treść mamy znikomy wpływ.
 6. Spotkanie z licealistami, które rozpoczął prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, dalej zostało wszystko ogarnięte wspaniałym uśmiechem Pani dr Zuzanna Gądzik która wygłosiła wykład „Obrona konieczna w pigułce”. Później odbył się konkurs dla licealistów zatytułowany „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?” Zaraz po tym licealiści oraz studenci mogli spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych. Nie było to spotkanie sprowadzające się do nudnego przedstawienia przez wykładowcę kolejnego tematu, lecz pokazanie realiów, zalet i wad oraz żywy dialog z przede wszystkim licealistami. Później już pałeczka pierwszeństwa została przekazana studentom oraz naszemu wspaniałemu Kuratorowi dr Pawłowi Zdanikowskiemu, który wspólnie z innymi pracownikami KUL, pokazał że studiowanie to nie tylko wielogodzinne wykłady, stres związany zaliczeniami i egzaminami, siedzenie w bibliotece, ale przede wszystkim czas pełen rozwoju naukowego i osobistego, życie studenckie, moment w którym możemy poznać wiele ciekawych osób, podjąć różnorodne inicjatywy które często będą miały wpływ na dalsze ścieżki kariery zawodowej.
 7. I Konkurs Krasomówczy – było to wydarzenie, w trakcie którego studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mieli okazję z kazusem i zanonimizowanymi aktami sprawy o przestępstwo usiłowania zabójstwa w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na Sali zabrzmiały mowy końcowe oskarżyciela publicznego oraz obrońcy, których jakość zaskoczyła Jury złożone z przedstawicieli sądownictwa, palestry oraz świata nauki. Wypowiedzi były oceniane wieloaspektowo, zarówno merytoryczna część wywodu, sposób formułowania argumentów, jakość repliki na motywowanie zdania strony przeciwnej, a nawet kwestię odpowiedniego wyważenia ładunku emocjonalnego oskarżyciela albo obrońcy. Studenci wywiązali się z tych zadań wzorowo, a laureaci konkursu zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi oraz praktykami w lubelskich kancelariach prawnych.
 8. Szkolenie Raportowanie Schematów Podatkowych prowadzone przez dra Michała Jędrzejczyka radcy prawnego, Doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów. Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom istoty wprowadzonej regulacji, obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach w związku z regulacją oraz konsekwencjach niezastosowania się.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy Poprawnej Legislacji – teoria i praktyka”. Tematyka właściwego prawodawstwa została poruszona w 3 panelach zarówno pod względem zasad techniki prawodawczej, sposobów redagowania aktów normatywnych oraz problemów polskiego ustawodawcy. Wydarzenie to zakończyło XXVI Tydzień Prawników Koła Naukowego Studentów Prawa.

Jednym z najnowszych pomysłów na to jak członkowie Koła może realizować swoje cele oraz właściwie organizować swoje spotkania, warsztaty i inne wydarzenia było zorganizowanie w miesiącu czerwcu badania poprzez przeprowadzenie wywiadów pogłębionych ze studentami wykazującymi różną aktywność i zaangażowanie na uczelni oraz pracownikami WPPKiA KUL „Dobre praktyki w nauczaniu”. Planowane jest rozszerzenie zakresu tego badania i stworzenie większej publikacji dotyczącej pożądanych zmian w prowadzeniu spotkań Koła oraz zajęć dydaktycznych.

Wznowiono działalność czasopisma naukowego Lubelskie Zeszyty Prawnicze. Na ten moment ukazały się dwa numery, w których ukazało się 12 artykułów studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Artykuły te uzyskały pozytywną ocenę, recenzje zostały wydane przez pracowników naszej uczelni oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Czekamy na spływające artykuły, do nowego numeru udało się zebrać już 3 które zostały ocenione pozytywnie, natomiast kolejne powoli są dostarczane na adres czasopisma.

 

Koło Naukowe Studentów Prawa czynnie działają na rzecz krzewienia postaw patriotycznych oraz obywatelskich. Organizują spotkania z weteranami i osobami represjonowanymi w czasach PRLu, uczestniczy w organizacji uroczystości upamiętniających walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dowodem na to jak bardzo istotne działania były podejmowane przez członków Koła jest fakt, że Pan Bartłomiej Grzeluszka został uhonorowany Medalem „Pro Patria” przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członkowie Koła zorganizowali wspólnie z dr hab. Beatą Kucią-Guściorą, prof. KUL warsztaty otwarte z przedstawicielami Organów Administracji Skarbowej i Celno-Skarbowej oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych przedstawione zostały realia pracy w organach KAS oraz zadania oraz wyzwania, jakie czekają osobę pragnącą zawodowo zajmować się zawodem doradcy podatkowego.

Koło Naukowe Studentów Prawa zorganizowało 3 wydarzenia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 • „Ubi societas ibi civitas” – tworzyMY państwo – uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach, mogli zapoznać się z podstawowymi wyznacznikami państwowości i samodzielnie zaproponować właściwe rozwiązania ustrojowe. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar Konstytucji. Dzięki udziałowi w nich, uczniowie dostrzegli, że ustawa zasadnicza nie jest abstrakcyjnym aktem prawnym, ale krótkim, napisanym przystępnym językiem dokumentem, do którego każdy z nich może sięgać. Uczniowie uzyskali wiedzę o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, zasadach ich funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach procesu tworzenia i stosowania prawa. Uczestnicy poznali podstawowe pojęcia, zasady i instytucje prawa ustrojowego.
 • „Tort Budżetowy” Jak go podzielić? – Uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach oraz debatę mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia oraz funkcjonowania budżetu państwa. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialną rolę zarówno osób inicjujących procedurę budżetową, jak i władzy ustawodawczej, która ostatecznie decyduje nad projektem budżetu.
 • „Inculpata tutela – nie jesteś przestępcą, gdy chronisz siebie i innych” - uczestnicy projektu poprzez ciekawy wykład z elementami interakcji mieli okazję zapoznać się z niezwykle istotnym dla codziennego życia zagadnieniem prawa karnego – kontratypów obrony koniecznej oraz stanu wyższej konieczności. Dzięki udziałowi w nim poznali ratio legis tych instytucji, przesłanki ich dopuszczalności oraz skutki przekroczenia ich granic. Następnie ich teoretyczna wiedza została zderzona z kazusami, które jeszcze mocniej unaoczniły wagę i praktyczność przedstawionych zagadnień.

 

W ramach współpracy z dr hab. Jadwigą Potrzeszcz, prof. KUL oraz prof. dr hab. Marianem Żukowskim członkowie Koła pomagali w organizacji wykładów otwartych z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa których prelegentami byli:

 • Arturo Sosa SJ
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • Bogdan Chmielewski
 • Dr Krzysztof Żuk
 • Radosław Malinowski

 

Pomagali także w organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy".

 

Koło Naukowe Studentów Prawa bierze też udział w działaniach o charakterze społecznym takim jak organizowanie akcji charytatywnej na Felinie - zbiórka pieniędzy na WPPKiA i WNS KUL przeznaczonych dla najbiedniejszych rodzin z parafii Trójcy Przenajświętszej na Felinie.  Studenci działający w Kole Naukowym Studentów Prawa wielokrotnie występowali artystycznie (występy muzyczne oraz teatralne) przy okazji różnych świąt i wydarzeń, w trakcie których starali się dotrzeć do osób które w szczególności potrzebują uwagi ze strony społeczeństwa:

 • Domu Pomocy Społecznej na Kalinie – w trakcie których przygotowywali występy zarówno świąteczne, jak i bardziej rozrywkowe z uwzględnieniem muzyki lat młodości osób przebywających w DPS.
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Dukli dla dzieci przebywających na leczeniu stałym

 

Działalności w roku akademickim zakończono Walnym Zgromadzeniem Członków KNSP wyborem zarządu oraz koordynatorów oraz spotkaniem z Kuratorem Koła dr Pawłem Zdanikowskim.

Na rok akademicki 2019/2020 został wybrany Zarząd w następującym składzie:

 • Bartłomiej Grzeluszka – prezes Koła
 • Weronika Lasek - członek zarządu
 • Oskar Bodanka - członek zarządu
 • Michał Pietras - członek zarządu

Ewelina Cygan, Natalia Skrok oraz Franciszek Wróblewski - członkowie Koła działający przy Zarządzie, ze względu na wykazaną chęć oraz fakt, że rozpoczynają studia nowy Zarząd chce, aby tacy członkowie mieli możliwość zapoznawania się ze specyfiką prowadzenia Koła oraz poszczególnych sekcji, tak aby w przyszłości była możliwa ciągłość działalności Koła Naukowego Studentów Prawa.

 

W skład komisji rewizyjnej wchodzić będą:

 • Michał Celiński
 • Karolina Kowalska
 • Daniel Majchrzak

 

W ramach działalności Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w roku akademickim 2018/2019 zrealizowano 6 grantów z Funduszu Grantowego USS na wydarzenia:

 • IV Edycja Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa na najlepszy artykuł z dziedziny teorii i filozofii prawa;
 • Spotkanie tematyczne z weteranami misji zagranicznych;
 • I Edycja Konkursu im. Ignacego Czumy na najlepszy artykuł z dziedzin prawa finansowego oraz prawa podatkowego;
 • Warsztaty otwarte – pisanie pism procesowych w sprawach cywilnych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Quo vadis ius civile – kierunki zmian w prawie cywilnym

Warsztaty otwarte z przedstawicielami Organów Administracji Skarbowej i Celno-Skarbowej oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Przeniesiono także siedzibę Koła do sali CI - 8

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020, godz. 09:34 - Bartłomiej Grzeluszka