Rok akademicki 2008/2009

Prezes: Miłosz Rzepkowski

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Dariusz Kała

 

Sekretarz - Natalia Dziczkowska

 

Skarbnik - Kamil Stasiukiewicz

 

Członek Zarządu - Tomasz Szambelan

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

 

Joanna Ułasiuk - Przewodnicząca

 

Irmina Stodulska

 

Ewelina Ślusarz

 

 

Kurator: dr Andrzej Herbet

 

Walne Zgromadzenie: ok. 190 osób

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

Rok akademicki 2008/2009 upłynął pod znakiem sesji naukowych oraz spotkań w gronie specjalistów konkretnych dziedzin prawa. Zorganizowano: dwie sesje naukowe z zakresu prawa cywilnego; spotkanie z prof. Lechem Paprzyckim, sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz konferencję naukową z zakresu prawa patentowego.

Koło było partnerem przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej - Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy.

Dziękujemy gościom oraz uczestnikom Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów i Akademii Retoryki Prawniczej.

 

Sesja naukowa - Niedozwolone klauzule umowne - co każdy konsument wiedzieć powinien

 

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

 

Akademia Retoryki Prawniczej - Edycja II

 

Sesja naukowa - Elektroniczne czynności prawne - ich możliwości, skutki oraz zagrożenia

 

Prawo patentowe w polskim systemie prawnym

 

Sprawa Agnieszki Machówny w Trybunale Lubelskim

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2010, godz. 19:16 - Natalia Dziczkowska