Rok akademicki 2003/2004

Prezes: Jacek Nowak

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Anna Graca


Sekretarz - Marta Żurek


Skarbnik - Marta Tokarz


Członek Zarządu - Paweł Popardowski

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Barbara Pirożek

 

Kinga Węgiel

 

Łukasz Popek

 

 

Kurator: dr Andrzej Herbet

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

Zasadniczym celem działalności Koła naukowego było zwiększenie aktywności studentów Wydziału Prawa w działalności społecznej i rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz dążenie do integracji studentrów różnych roczników.

Zarząd Koła Naukowego po objęciu funkcji w październiku 2003 r. dokonał zasadniczej reformy struktur Koła. Wyodrębniono działy: produkcji, promocji, dział medialny i sponsoringu. Na czele każdego z nich stała osoba odpowiedzialna wobec Zarządu. Wyodrębnienie poszczególnych sekcji sprawdziło się w czasie organizacji konferencji i Tygodnia Prawników.

W ramach pomocy studentom naszego wydziału stworzyliśmy bazę najważniejszych aktów prawnych, z których może korzystać każda zainteresowana osoba.

Ponadto zawiązaliśmy współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników UMCS. W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję dotyczącą polskiego i czeskiego prawa spadkowego.

Zorganizowaliśmy także konferencję dotyczącą zmian w kodeksie cywilnym, w której wzięli udział dr Jacek Widło i dr Michał Chajda.

W czasie Dni Otwartych Drzwi na KUL obsługiwaliśmy punkt informacyjny Wydzaiłu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

W dniach 21-23 kwietnia zorganizowaliśmy XII Tydzień Prawników, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Konferencje organizowane w ramach XII Tygodnia Prawników poświęcone były: prawnym, etycznym i medycznym aspektom ochrony zdrowia, wzajemnym relacjom prawa i gospodarki, a także polskiemu obliczu demokracji. W konferencjach wzięło udział wielu znamienitych gości, m. in. prezydent Lech Wałęsa, s. prof. Barbara Chyrowicz, prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zdyb, prof. Michał Kulesza, prof. Jan Głuchowski, dr Konstanty Radziwiłł, Julia Pitera oraz mec. Wojciech Błaszczyk. Wśród imprez towarzyszących znalazły się warsztaty realizowane we współpracy z Fundacją Via Europa, a także występ Teatru Wizualnego KUL pod kierownictwem Andrzeja Piwowarczyka. Nasze pprzedsięwzięcie zyskało duży rozgłos medialny, bowiem zamieszczone zostały informacje w gazetach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich a także w radiach i telewizji.

 

XII Tydzień Prawników

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:41 - Natalia Dziczkowska