Rok akademicki 2005/2006

Prezes: Paweł Popardowski

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Łukasz Kulesza

 

Sekretarz -

 

Skarbnik - Anna Turska

 

Członek Zarządu - Michał Jucyk

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Kurator: dr Andrzej Herbet

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2009, godz. 18:14 - Natalia Dziczkowska