Rok akademicki 2004/2005

Prezes: Paweł Popardowski

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes -


Sekretarz -


Skarbnik -


Członek Zarządu -

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Kurator: dr Andrzej Herbet

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:41 - Natalia Dziczkowska