Członkowie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL realizowali swoje zainteresowania prawnicze poprzez działalności w poszczególnych sekcjach Koła. W minionym roku członkowie działali w ramach 4 sekcji:

 • prawa handlowego,
 • prawa cywilnego i procedury cywilnej
 • prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki,
 • teorii i filozofii prawa.

Poniżej znajdują się opisy wydarzeń, które w sposób szczególny pomogły członkom Koła poszerzyć swoją wiedzę.


W ramach działalności Sekcji Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej koordynatorzy sekcji zorganizowali:

 • warsztaty z retoryki prawniczej z elementami techniki erystycznej w dyskursie prawniczym z prof. Wydziału Filozofii KUL,
 • liczne spotkania z pracownikami/pracownicami naukowymi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dotyczące problematycznych zagadnień z dziedziny prawa cywilnego materialnego oraz formalnego.

Ponadto podczas cotygodniowych spotkań sekcji prawa cywilnego i procedury cywilnej, studenci mieli okazję rozwiązać wiele kazusów, zarówno z konkursu wstępnego na aplikację sędziowską, prokuratorską oraz aplikacje korporacyjne, jak i z problematycznych zagadnień z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, podczas których mogli się wcielać w rolę stron, debatować nad zagadnieniami prawnymi, zapoznawać się z aktami spraw cywilnych, w tym z pismami procesowymi.

Koordynatorami sekcji byli: Oskar Bodanka oraz Żaneta Fogiel z drugiego roku.

 

Sekcja Prawa Handlowego prężnie działała przez cały rok akademicki 2017/2018. Członkowie Sekcji spotykali się regularnie w każdy czwartek w sali CTW 56. Podczas spotkań członkowie głównie rozwiązywali kazusy z prawa handlowego oraz przygotowali symulację postępowania arbitrażowego – Moot court. W ramach Sekcji z powodzeniem odbył się cykl Rozmowy z praktykiem. Wielu znakomitych gości przyjęło zaproszenie, dzięki czemu członkowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych dyskusjach i warsztatach.

 

24 listopada 2017 roku sekcja prawa handlowego zorganizowała warsztaty Metodologia rozwiązywania kazusów na aplikację ogólną. Warsztaty poprowadziła Pani dr Aneta Biały z II Katedry Prawa Cywilnego. Pani Doktor szczegółowo objaśniała sposób, w jaki należy rozwiązywać kazusy, aby mieć jak największa liczbę punktów na egzaminie wstępnym na aplikację sędziowską i prokuratorską. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością i zapewne, dzięki uprzejmości Pani Doktor, kolejne odbędą się w przyszłym roku akademickim.

 

4 grudnia 2017 roku członkowie sekcji prawa handlowego mieli przyjemność wysłuchać bardzo interesującego wykładu na temat pracy in house lawyer, który wygłosił Wojciech Bartnik, doktorant w Katedrze Prawa Handlowego.

Z kolei 3 marca 2018 roku gościem sekcji prawa handlowego był dr Paweł Wrzaszcz z Katedry Postępowania Cywilnego, który zainteresował członków popularnym tematem upadłości konsumenckiej. Doktor Wrzaszcz jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w zakresie ogłaszania upadłości wobec osób fizycznych.

 

Na kolejnych spotkaniach mieliśmy zaszczyt wysłuchać sędziów Sądu Okręgowego Adama Czerwińskiego zastępcę dyrektora ds. szkolenia i współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Łukasza Zamojskiego. 12 kwietnia 2018 roku Sędzia Łukasz Zamojski poruszył temat kuratora ustanowionego przez sąd rejestrowy. Sędzia przybliżył tą tematykę ze względu na ważną nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  Następnie, 26 kwietnia 2018 roku, Sędzia Adam Czerwiński starał się wytłumaczyć członkom sekcji prawa handlowego, na czym polega sztuka sporządzania apelacji w postępowaniu cywilnym. 

 

Oprócz spotkań i dyskusji sekcja prawa handlowego wzięła udział w bardzo ciekawym wydarzeniu, mianowicie symulacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Symulacja została zorganizowana w Warszawie 23 listopada 2017 roku dzięki współpracy Katedr Prawa Handlowego trzech polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkowie sekcji mieli niepowtarzalną okazję poczuć się jak akcjonariusze spółki akcyjnej – wzięli udział w dyskusji oraz głosowaniu nad uchwałami spółki. Po powrocie z Warszawy, członkowie sekcji prawa handlowego z inicjatywy dra Pawła Zdanikowskiego, zorganizowali podobną symulację dla koleżanek i kolegów z czwartego roku prawa, których czekał egzamin z prawa handlowego. Symulacja przybliżyła najważniejsze zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej. Członkowie sekcji prawa handlowego przygotowali scenariusz symulacji, sporządzili projekty uchwał zgromadzenia i wcielili się w role akcjonariuszy oraz członków organów spółki.

 

Podobnie, jak rok temu, sekcja prawa handlowego wraz z sekcją prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki gościła w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawił najważniejsze informacje dotyczące egzaminu wstępnego oraz przebiegu aplikacji, dokładnie oprowadził członków sekcji prawa handlowego po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także wręczył drobne upominki.

 

Spotkania organizowane przez sekcję prawa handlowego cieszyły się bardzo dużą popularnością. Były także znakomitą okazją, aby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dzięki wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków. Spotkania sekcji prawa handlowego były otwarte dla wszystkich słuchaczy. W celu popularyzacji prawa handlowego oraz samej sekcji prawa handlowego. Koordynatorka prowadziła również stronę na popularnym portalu społecznościowym.

 

Koordynatorką sekcji prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018 była studentka V roku prawa - Aleksandra Kowalczyk.


W ramach działalności Sekcji Teorii i Filozofii Prawa zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. III Edycję Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa
 2. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

Konkurs został objęty honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, tematem przewodnim była "Godność człowieka i dobro wspólne, jako wartości podstawowe w porządku prawnym". Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2018 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs.

W skład jury konkursowego wchodzili:

Przewodnicząca:

 • dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

 • dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa
 • Bartłomiej Grzeluszka, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL
 • mgr Dawid Kostecki, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa
 • mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa
 • mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa
 • mgr Justyna Świerczek, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa


Laureatami Konkursu zostali:

 • Oskar Bodanka - I miejsce
 • Magdalena Żelazkowska - II miejsce
 • Mateusz Słabek - III miejsce
 • Karolina Gąś - wyróżnienie
 • Ewelina Mirończuk - wyróżnienie
 • Piotr Woźniak - wyróżnienie.


9 lipca br. na spotkaniu z prof. Krzysztofem Wiakiem oraz prof. Hanną Witczak wręczono dyplomy dla laureatów oraz drobne upominki rzeczowe, przyszykowane przez Dziekana. Sekcja ze względu na problemy z uzyskaniem środków na nagrody poprosiła o pomoc w tej kwestii.


W dniach 23-26 września 2018 r. odbył się w Lublinie XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. W ramach tego przedsięwzięcia należy podkreślić jego zakres zarówno obszaru tematycznego, ale także ilość uczestników tj. 149 uczestników czynnych oraz w sumie z słuchaczami biernymi około 240 osób.

Tematem przewodnim konferencji brzmiał: „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”. Zagadnienie formalnych i nieformalnych źródeł prawa ujmowanych w szerszej perspektywie badawczej w trzech płaszczyznach: państwa, społeczeństwa oraz kultury dało szczególną możliwość otwartego rozumienia zarówno źródeł prawa w rozumieniu zarówno aktów prawa, ale także przyczyn powstania prawa, a nawet ratio, jakim kierował się ustawodawca.

Poszczególne podtematy dały szerokie pole do rozważań na temat tworzenia prawa w ramach zarówno zinstytucjonalizowanym systemie publicznym, działalności społeczeństwa w dziedzinie procesów prawotwórczych oraz wpływu szeroko rozumianej kultury na legislację.

 

Uczestnicy konferencji podkreślali otwarty charakter zarówno względem dopuszczonej tematyki wystąpień oraz możliwości nieskrępowanej dyskusji naukowej, przy tym wielokrotnie można było usłyszeć stwierdzenia, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski zawsze był areną nieograniczonej i wolnej debaty oraz forum szanującym przemyślenia osób o różnych poglądach.

 

Organizatorem konferencji była Katedra Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wspomagana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL (sekcje Teorii i Filozofii Prawa, Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki oraz Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej). Honorowym patronatem objął wydarzenie Dziekan WPPKIA KUL dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL oraz Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. 

 

Ponadto oczywiście sekcja Teorii i Filozofii Prawa organizowała regularne spotkania, na których poruszano bieżące problemy z zakresu takich dziedzin jak:

 • wykładnia prawa,
 • socjologia prawa,
 • legislacja,
 • etyka prawnicza,
 • idea prawa,
 • aksjologia prawa oraz orzecznictwa,
 • metodologia nauk prawnych,
 • oraz inne pojawiające się tematy.

Wszystkie te kwestie były omawiana w ramach spotkań sekcji, często wspomaganej przez doktorantów oraz pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa.

 

W ramach działalności Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL w roku akademickim 2017/2018 zrealizowano:

 1. Warsztaty z aplikantem aplikacji prokuratorskiej Bartłomiejem Komisarczykiem, w ramach, których studenci uczyli się pisać postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania jak i umorzeniu postępowania przygotowawczego. W czasie warsztatów stawiano nacisk na zrozumienie przez studentów przesłanek wynikających z art. 17 oraz 322 Kodeksu Postępowania Karnego. Dodatkowo dzięki uprzejmości Pana Bartłomieja studenci mieli możliwość poznania wielu aspektów związanych z odbywanie aplikacji prokuratorskiej.
 2. Wyjazd do Sądu Najwyższego w celu uczestnictwa w odbywających się sprawach. Wyjazd ten umożliwił członkom sekcji zapoznanie się w praktyce z nadzwyczajnymi środkami odwoławczymi, jakie funkcjonują w rodzimym systemie prawnym.
 3. Spotkanie z Panem dr. Piotrem Sławickim, pracownikiem Katedry Negocjacji i Mediacji KUL w czasie, którego realizowano zagadnienie mediacji karnej.
 4. Warsztaty z Panem dr. Grzegorzem Skrobotowiczem, pracownikiem Katedry Prawa Karnego Wykonawczego KUL w ramach, których studenci ćwiczyli pisanie prywatnoskargowego aktu oskarżenia.
 5. Wyjazd wspólny z Sekcją Prawa Handlowego KNSP KUL do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, dzięki uprzejmości KSSiP studenci mogli poznać metodykę nauczania przyszłych sędziów oraz prokuratorów. Ponadto studenci zapoznali się z ofertą, jaką KSSiP kieruje do absolwentów prawa, z zapleczem dydaktycznym Szkoły oraz poznali warunki, jakie panują w domu aplikanta KSSiP.
 6. Spotkania kazusowe w ramach, których poruszano między innymi zagadnienia:
 • prawnokarnej ochrony zwierząt
 • współdziałania prawa karnego materialnego i procedury karnej
 • kazusy z egzaminów wstępnych na aplikacje w KSSiP

 

Działalności w roku akademickim zakończono w dniu Walnego Zgromadzenia

KNSP wyborem nowych koordynatorów oraz spotkaniem z Kuratorem Koła Panem Dr. Pawłem Zdanikowskim.

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 13:58 - Bartłomiej Grzeluszka