V Edycja Konferencji Naukowej „Paragrafy w medycynie"

W dniu 9 Marca 2017 r., na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowa ,Paragrafy w medycynie", której współorganizatorem było KNSP KUL.

Podczas Konferencji poruszono niezwykle ekscytujące tematy z pogranicza prawa i medycyny. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci oraz studenci - zarówno prawa, jak też medycyny. Wystąpili między innymi: Prof. dr hab. Piotr Książek, Prof. Kossak Volodymir, r.pr. Mariusz Filipek, mgr Sławomir Nazaruk, mgr Adam Falkowski, mgr Renata Husarz. Konferencję zwieńczyła długa dyskusja, szczególnie poruszający okazał się temat znaczenia opinii biegłego w lekarza w procesie sądowym.

 

Warsztaty z praktykami zawodów prawniczych.

W dniu 28 listopada 2016 r. odbył się inaugurujący cały cykl wykład z referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łukowie Panem magistrem Adrianem Zbiciakiem z Katedry Postępowania Karnego. Była na nim również obecna Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL.

Celem spotkania było przekazanie studentom syntetycznej wiedzy oraz informacji dotyczących ścieżki zawodowej referendarza sądowego jak i przybliżenie drogi aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W ramach cyklu mieliśmy okazję gościć przedstawicieli takich zawodów jak asesor sądowy, komornik, notariusz oraz dwóch radców prawnych. Poszczególne wydarzenia cieszyły się przytłaczającym zainteresowaniem. Studenci w trakcie warsztatów uzyskali wiele praktycznych wskazówek oraz mogli skonfrontować swoje wyobrażenia o wymienionych wyżej zawodach.

Zaproszeni goście przybliżyli licznie zebranym studentom swoją ścieżkę kariery oraz zdradzili, jak ich zdaniem naj skuteczniej osiągnąć sukces w każdej ze ścieżek dalszego rozwoju, szczególnie z perspektywy studenta prawa. Przedstawili Oni alternatywne dla typowych zawodów prawniczych ścieżki kariery oraz zachęcali do realizowania marzeń zawodowych. Na koniec przeprowadzono konkurs z wiedzy i umiejętności niezbędnych dla przyszłego aplikanta.

 

Wyjazdy do Sądu Najwyższego oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Warsztaty z połączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego.

Sekcja Procedury Karnej i Prawa Karnego wraz z Koordynatorkami Sekcji oraz Prezesem ł KNSP wspólnie organizowali cykliczne wyjazdy na rozprawy do Sądu Najwyższego. Pieczę merytoryczną nad doborem spraw objęła Pani dr ha. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL. Jeden z wyjazdów był również połączony z wizytą w prosektorium i spotkaniem z pracownikami tego miejsca.

Sekcja Prawa Handlowego wraz z Kuratorem Koła Panem Doktorem Pawłem Zdanikowskim i Prezesem KNSP KUL Piotrem Majakiem całodniową wycieczkę połączoną ze szko-leniem i prezentacją KSSiP w Krakowie. Ograniczona ilość miejsc spowodowała iż w wy-jeździe uczestniczyły najbardziej zaangażowane w życie Koła osoby jak i te najbardziej za-interesowane  tematem i odbyciem aplikacji ogólnej.

Sekcja Prawa Handlowego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała warsztaty z połączenia i przekształcenia spółek. W trakcie warsztatów zostały omówione teoretyczne i praktyczne aspekty łączenia i przekształcenia spółek. Praca odbywała się na konkretnych wnioskach rejestrowych. Uczestnicy byli proszeni o zapoznanie się z przepisami z zakresu będącego przedmiotem warsztatów oraz przyniesienie formularzy KRS dotyczących wskazanych zagadnień.

Warsztaty poprowadził mgr Piotr Kędzierski, asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku.

 

XXV Tydzień Prawników i XX Lexalia

W dniach 3 - 7 kwietnia 2016 r. Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy pomocy Rady Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL zorganizowało coroczne największe wydarzenie dla wszystkich studentów

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od 25 lat. W jego skład wchodzi cykl szkoleń, konferencji oraz dyskusji poświęconych obecności i roli prawa w naszym społeczeństwie.

Głównym tematem tegorocznej edycji było zagadnienie współczesnych problemów etyki prawniczej.

W czasie XXV Tygodnia Prawników zorganizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

  • szkolenie: "Dostęp do informacji publicznej"
  • szkolenie: "Nowe możliwości Legalisa"
  • szkolenie: "Zwolnienie od kosztów sądowych i konsekwencje procesowe " (Sekcja ! Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej)
  • szkolenie: : "Pisanie pism w sprawach cywilnych" (Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej)
  • szkolenie: "Uprawnienia pacjenta" (Sekcja prawa Medycznego i Farmaceutycznego)
  • warsztaty: „PIT i KAS w praktyce " (Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego)
  • Prelekcja dr Kingi Stasiak pt. ,, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy jako reakcja społeczności międzynarodowej na konflikt w Rwandzie” (Sekcja Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy etyki prawniczej”.

(Sekcja Teorii i Filozofii Prawa wraz z Panią Dr hab. Jadwigą Potrzeszcz, Prezesem KNSP KUL Piotrem Majakiem, Justyną Świerczek - Koordynatorem Sekcji, Kon-rad Węgliński - Członkiem Sekcji )

Niezwykłym sukcesem okazała się inaugurująca XXV Tydzień Prawników Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana "Współczesne problemy etyki prawniczej". Otwarcie konferencji zaszczycił swoją obecnością Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Pan Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Tydzień Prawników, jak co roku okazał się bardzo pożądaną inicjatywą. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zaskakującą frekwencją studentów. Współorganizatorami byli: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k.; Stowarzyszenie Aktywna Europa; Uczelniany Samorząd Studentów KUL; Uniwersytecka Poradnia Prawa KUL. Patronatem XXV Tydzień Prawników objęli: JM Ks. prof. Antoni Dębiński. Rektor KUL; Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof , Żuk oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

Członkowie KNSP KUL mieli wyjątkową okazję uczestniczenia i pomocy w przygotowaniu przedsięwzięcia współorganizowanego przez Prezesa Stowarzyszenia "Aktywna Europa" Pana Mecenasa Mariusza Filipka z Kancelarii Filipek Kamiński — !partnera Kola Naukowego. Specjalna delegacja studentów wraz z Zarządem KNSP KUL miała okazję wziąć udział w trzech panelach tematycznych: Biznes. Rozwój i współpraca oraz Prawo poruszymy najistotniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia firm rodzinnych w naszym kraju.

„Daj żyć książce - podziel się nią"

KNSP KUL zaangażowało się w akcję na rzecz promowania czytelnictwa ,Daj żyć książce - podziel się nią'. Członkowie Koła chętnie podzieli się książkami dołączając do grupy wymiany książek. Przeprowadziliśmy również we współpracy z organizato¬rami akcji szeroką kampanię promocyjną, która pozwoliła na dotarcie do szerokie- , go grona osób.

Prawniczy Klub Dyskusyjny

Głównym celem powstałego w zeszłym roku forum jest dzielenie się wiedzą na tematy związane z prawem, jego stanowieniem i stosowaniem, ale także ze środowiskiem prawni-ków. Założeniem spotkań jest prowadzenie dyskusji w sprzyjającej swobodnej wymianie poglądów atmosferze. Prawniczy Klub Dyskusyjny kontynuował swoje działanie przez cały rok akademicki

 

Konkurs dla licealistów „Sprzeciw!"

Uczniowie szkół z całej Polski mogli już po raz trzeci spróbować swoich sił podczas symulacji rozpraw sądowych na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jako sędziowie zasiadali prawnicy różnych dziedzin, praktycy w swoim fachu. Reprezentanci szkół wcielali się w rolę pracowników kancelarii prawnych. Na bazie wcześniej przygotowanych materiałów mieli za zadanie reprezentować klienta podczas symulacji rozprawy sądowej.

Zapoznawszy się z otrzymanym stanem faktycznym oraz zapytaniami prawnymi każda szkoła wybrała pełnomocników strony pozywającej, pozwanej oraz świadków (w tym powoda i powódki), a następnie toczyły się procesy.

Pod koniec kwietnia zakończył się ostatni etap konkursu prawniczego ,Sprzeciw!" w salach Collegium Iuridicum trwały zmagania czterech drużyn, które zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek. Każda drużyna liczyła sobie 6 osób: pozwaną, pozwanego, świadków, a także pełnomocników stron, którzy kolejno mierzyli się w symulacjach procesowych. Każda strona poddana została surowej ocenie praktyków prawa, zasiadających w ławach sędziowskich adwokatów, radców prawnych, sędziów, wykładowców uniwersyteckich i mediatorów.

Młodzi adepci prawa mieli przed sobą nie lada wyzwanie- opanowanie stresu w obecności tak zacnego grona osób, które z prawem styka się na co dzień. Na laureatów czekały bo-wiem wyjątkowe nagrody. Po całym dniu zmagań, w wielkim finale spotkały się dwie naj-lepsze drużyny.

Ostatni proces pełen był emocji, uczniowie, wcześniej pilnie wysłuchawszy zaleceń praktyków z wielkim zaangażowaniem przesłuchiwali świadków, czy wygłaszali mowy końcowe. Zmagania były bardzo wyrównane. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestniczenia w osobistych warsztatach z praktykami prawa. Nasze działania wsparła Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka'', Wydawnictwa: C.H. Beck, Wolters Kluwer, Pracownicy Katedry Prawa Handlowego.

Za wszystkie przedsięwzięcia odpowiedzialni byli Członkowie KNSP, koordynatorzy sekcji Koła, przygotowaniami konkursu ,Sprzeciw!" kierował Dudek, Michał Banaś oraz Paulina Duda.

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 10:32 - Bartłomiej Grzeluszka