Rok akademicki 1998/1999

Prezes: Michał Dragan

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes -


Sekretarz -


Skarbnik -


Członek Zarządu -

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie:

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:40 - Natalia Dziczkowska