LAUREACI II EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2002/03
(obronione do 30 września 2002 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Ewa Rajewska, Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. "Alice’s Adventures in Wonderland" i "Through the Looking-Glass" Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak
Promotor: prof. Edward Balcerzan
Recenzent: prof. Ewa Kraskowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


Małgorzata Kaczmarek, Biolekty we współczesnej polszczyźnie, czyli o języku Marsjan i języku Wenusjanek
Promotor: prof. Halina Zgółkowa
Recenzent: prof. Bogdan Walczak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


 

FINALIŚCI II EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2002/03
(obronione do 30 września 2002 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Maciej Mrozik, "Asystent reżysera" i "Że gdy raz w Aleppo..." Vladimira Nabokova: Próby komentarza – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr Wincenty Grajewski
Recenzent: prof. dr hab. Zofia Mitosek
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


2. Michał Orczyk, Koncepcja sztuki według Alberta Camus i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Próba porównania – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. Włodzimierz Maciąg
Recenzent: prof. Stanisław Balbus
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


3. Agata Fischbein, Komiks w PRL-u i PRL w komiksie. Analiza intersemiotyczna świata przedstawionego polskich serii komiksowych z lat 1957-1989
Promotor: dr hab. Marek Skwara
Recenzent: dr Barbara Zielińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


4. Anna Drozd, Rozmowy z Bogiem i o Bogu w "Epilogu burzy" Zbigniewa Herberta
Promotor: dr hab. Jacek Brzozowski
Recenzent: dr Krystyna Pietrych
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


5. Grzegorz Marcin Czerwiński, Romantyczna przestrzeń stepu
Promotor: dr Stanisław Szczepiński
Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego


6. Tomasz Pyzik, Predestynacja w twórczości Aleksandra Wata
Promotor: prof. Marian Kisiel
Recenzent: dr Paweł Majewski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego


7. Iwona Lewandowska, Wilhelm Feldman – człowiek teatru
Promotor: prof. Wojciech Kaczmarek
Recenzent: dr Jakub Malik
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Agata Hącia, Typy redundantnych połączeń wyrazowych w języku polskim i próba ich oceny normatywnej – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Markowski
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego


2. Agnieszka Kłosińska, Charakterystyka językowo-stylistyczna "Listów do Muzy" Zbigniewa Herberta – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. Teresa Friedel
Recenzent: prof. Krystyna Kallas
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika


3. Tomasz Nowak, Algorytmizacja ortografii – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. Edward Polański
Recenzent: prof. Małgorzata Kita
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego


4. Adam Majerowski, Płeć odbiorcy a forma komunikatu reklamowego
Promotor: prof. Kazimierz Michalewski
Recenzenci: prof. Marek Ruszkowski
                     dr Barbara Kudra
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


5. Beata Majewska, Barwy w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
Promotor: prof. Władysława Książek-Bryłowa
Recenzent: prof. Władysław Makarski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 22:57 - Agnieszka Jarosz