LAUREACI VIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2008/09
(obronione w 2008 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Hanna_Marciniak.JPG

 

 

Hanna Marciniak, Formy doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przybosia

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Nycz
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Ligęza
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

laureat.pdf Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Anna_Lenartowicz.JPG

 

Anna Lenartowicz, „Eklezjastes” Hieronima z Wielunia (1522), transliteracja i transkrypcja, monografia języka

Promotor: prof. dr hab. Danuta Bieńkowska
Recenzent: prof. dr hab. Marek Cybulski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

laureatka.pdf Omówienie pracy

 

 

FINALIŚCI VIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2008/09
(obronione w 2008 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Joanna Bórkowska, Propozycja opisu poetyki wyrażania niewyrażalnego w „Nox  atra” Karola Ludwika Konińskiego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr Maciej Michalski
Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

2. Daria Chmielnicka, Współbudowanie obrazu językowego przez walor muzyczny i plastyczny w poezji J. Czechowicza - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mocarska-Tyc
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

3. Adriana Kovacheva, Magiczny świat Jordana Radiczkowa w tłumaczeniach polskich - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Edward Balcerzan
Recenzent: prof. UAM dr hab. Bogusław Zieliński
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

4. Beata Szczygielska, Odmiany powieści autotematycznej - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Święch
Recenzent: dr Bogusław Wróblewski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

5. Ewa Chromik, Konstruktor światłocienia. O autobiografizmie w twórczości Filipa Bajona
Promotor: dr hab. Barbara Gutkowska
Recenzent: dr Maciej Tramer
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

6. Alina Cybulska, „Księżycowe wulkany” wyobraźni Tadeusza Micińskiego
Promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz
Recenzent: dr Małgorzata Janda
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu  Rzeszowskiego

 

7. Jan Falkowski, Pan Mozart, pan Bach, pani Reginka, „ja”. Spotkania z ludźmi i kulturą w poezji Mirona Białoszewskiego
Promotor: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Recenzent: prof. UKSW dr hab. Barnardetta Kuczera-Chachulska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

8. Teresa Naumiuk, Tradycje rokokowe w twórczości Adama Mickiewicza okresu rosyjskiego
Promotor: prof. KUL dr hab. Dariusz Seweryn
Recenzent: dr Małgorzata Cwenk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

9. Joanna Piłaszewicz, „Tęsknoty męskiej duszy”. Próba analizy męskich ról społecznych w najnowszej prozie polskiej
Promotor: prof. UwB dr hab. Jolanta Sztachelska
Recenzent: dr hab. Dariusz Kulesza
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

10. Anna Strożek, Księga X Erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina z 1779 r. Edycja krytyczna ze wstępem
Promotor: prof. dr hab. Barbara Wolska
Recenzent: dr Anna Petlak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

11. Małgorzata Anna Wesołowska, Magia i groteska w prozie „realistycznej” XX wieku – pęknięcia w rzeczywistości, przekroczenia realności (Grass, Garcia Márquez, Bitner)
Promotor: prof. US dr hab. Marta Skwara
Recenzent: dr Katarzyna Krasoń
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

12. Anna Westfeld, Elżbieta Drużbacka „Przykładne z wiernej i statecznej miłości małżeństwo”. Tekstologiczno-edytorskie opracowanie niewydajnego tekstu
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
Recenzent: dr Iwona Maciejewska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Katarzyna Mazur, Krzyżówka jako dyskurs. Wybrane zagadnienia - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Aldona Skudrzyk
Recenzent: prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

2. Aleksandra Danielewicz z d. Duda, Metaforyka w poezji Haliny Poświatowskiej
Promotor: prof. dr hab. Wacław Cockiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Władysław Śliwiński
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

3. Róża Modrzejewska, Językowa kreacja Stanisława Wokulskiego w „Lalce” Bolesława Prusa
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska
Recenzent: dr  Leonarda Mariak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

4. Sylwia Myślak, Grzecznościowe akty mowy w „Lalce” Bolesława Prusa
Promotor: prof. UAM  dr hab.  Anna Piotrowicz
Recenzent: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

5. Sylwia Popis, Przekład tekstu literackiego. Na przykładzie „Sonetów” Williama Szekspira
Promotor: prof. UR dr hab. Jadwiga Lizak
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu  Rzeszowskiego

 

6. Weronika Janina Rudnik, Imiona w parafii Brusy na tle kultury kaszubskiej
Promotor: prof. UWM dr hab. Wanda Szumowska
Recenzent: dr  Renata Makarewicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

7. Aleksandra Sławińska, Język inskrypcji nagrobnych ze Skaryszewa na tle ogólnopolskim
Promotor: prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
Recenzent: prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

8. Krystyna Zalewska, Język wartości w kazaniach księdza Jerzego Popiełuszki na tle propagandy politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce
Promotor: prof. UwB dr hab. Irena Szczepankowska
Recenzent: prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska
Jednostka zgłaszająca: Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021, godz. 15:27 - Agnieszka Jarosz