LAUREACI XVII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2017/18
(obronione w 2017 r.)PIERWSZA NAGRODA

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

E._Wozniak-Wrzesinska_XVII_2018

 


Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki – wybrane zagadnienia
Promotor: dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Anna Piotrowicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

 


Dawid Gostyński, Byt i rozpad. Poetyckie antynomie Marcina Sendeckiego
Promotor: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
Recenzent: dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaDRUGA NAGRODA


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


Dorota Hamerlok, Rozwój słownictwa opartego na rdzeniu prasłowiańskim *tek- w polszczyźnie
Promotor: prof. dr hab. Artur Rejter
Recenzent: dr Joanna Przyklenk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Karolina Koprowska, Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Nycz
Recenzent: dr hab. Roma Sendyka
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu JagiellońskiegoNAGRODA SPECJALNA DLA PRAC INSPIROWANYCH

DOROBKIEM PATRONA KONKURSU

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Aleksandra Goszczyńska, „Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana” Bartłomieja Georgiewicza. Edycja krytyczna ze wstępem
Promotor: dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ
Recenzent: dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu ŁódzkiegoWYRÓŻNIENIE

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Anna Gaudy, Trudności artykulacyjne a błędy ortograficzne u osób rosyjskojęzycznych uczących się języka polskiego
Promotor: dr hab. Anna Majewska-Tworek
Recenzent: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Krzysztof Andruczyk, Między Wilnem i Opinogórą. „Miejsca autobiograficzne” w młodzieńczej twórczości Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego
Promotor: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB
Recenzent: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiałymstokuWYRÓŻNIENIE HONOROWE

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Agnieszka Łapajska, Literackie ślady Zofii Lipskiej z Potockich z edycją mowy na jej pogrzebie
Promotor: dr hab. Maria Barłowska
Recenzent: dr hab. Renata Ryba
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego


FINALIŚCI XVII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2017/18
(obronione w 2017 r.)KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

1. Marzena Grzegorczyk, System wartości w języku i kulturze współczesnych Górnoślązaków Promotor: dr hab. Kazimierz Sikora
Recenzent: dr Barbara Batko-Tokarz
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Ilona Sieradzka, Nagłówki prasowe w czasopismach kobiecych i męskich na przykładzie „Women’s Health” i „Men’s Health” (wybrane problemy)
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
Recenzent: prof. dr hab. Stanisława Koziara
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

3. Magdalena Wołoszyn, Recenzja naukowa na okładce książki humanistycznej – wyznaczniki gatunku
Promotor: dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Recenzent: dr hab. Joanna Szadura
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejKATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

1. Helena Hejman, Preteksty psychosomatyczne. Przypadek Leśmiana i Grochowiaka
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Recenzent: dr Anna Filipowicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

2. Inez Kropidło, C.S. Lewis i jego „Pakameria” oraz „Opowieści z Narnii”
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Ługowska
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Waksmund
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Katarzyna Müller, Witold Gombrowicz – Tomasz Mann: miejsca wspólne
Promotor: dr Dominik Sulej
Recenzent: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4. Mateusz Pojnar, Elegijne aspekty powieści Andrzeja Stasiuka o tematyce podróży
Promotor: prof. dr hab. Anna Szóstak
Recenzent: dr Joanna Wawryk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniersytet Zielonogórski

5. Anna Rzepniewska, Kształtowanie w śmierci. Filozoficzne projekty egzystencji w późnej twórczości Juliusza Słowackiego w kontekście „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego
Promotor: dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
Recenzent: dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

6. Dorota Vincůrková, „Maj” Karla Hynka Machy wobec „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza oraz „Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego – polonofilskie naśladownictwo, czy twórcze nawiązania?
Promotor: prof. dr hab. Marek Skwara
Recenzent: prof. dr hab. Danuta Dąbrowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

7. Maria Wesołowska, Mgła, labirynt, mrok. O interferencji sztuk w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk
Promotor: dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Recenzent: dr hab. Ireneusz Piekarski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

8. Dorota Wieczorek, Motyw piekła w komiksie japońskim – na wybranych przykładach
Promotor: dr hab. Jolanta Szarlej
Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Stępień
Jednostka zgłaszająca: Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 21:34 - Agnieszka Jarosz