LAUREACI XIV EDYCJI

KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego
w roku akademickim 2014/15
(obronione w 2014 r.)


PIERWSZA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

Barbara Łukaszewska, „Siedem psalmów pokutnych” z rękopisu nr 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Wydra

Recenzent: dr hab. Krzysztof Kurek, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

Karolina Górniak, Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. "Słoje zadrzewne" Tymoteusza Karpowicza i "The Pisan Cantos" Ezry Pounda

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Dudek

Recenzent: dr Tomasz Bilczewski

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Omówienie pracy

 

 

DRUGA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Kacper Kardas, Polskie nazwy czynności na –cja. Przegląd historyczno-semantyczny

Promotor: dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. UŚ

Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Michał Rozmysł, Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii

Promotor: dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL

Recenzent: dr hab. Wiesław Pawlak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

FINALIŚCI XIV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

 PRACE WYRÓŻNIONE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Klaudia Marcinkowska, Sposoby tworzenia znaków w Polskim Języku Migowym

Promotor: dr Maria Krauz

Recenzent: prof dr hab. Kazimierz Ożóg,

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Jakub Misun, Literatura, która zobowiązuje. O prozie Marka Bieńczyka

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Śliwiński

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Bartłomiej Kuczkowski, Zapis kobiecego dojrzewania w powieści polskiej XIX wieku – WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Promotor: prof. dr hab. Ewa Owczarz

Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

FINALIŚCI XIV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Daria Kupidura, Słownictwo opatrzone kwalifikacjami poprawnościowymi w Słowniku warszawskim a XIX-wieczna norma językowa (A – N)

Promotor: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska

Recenzent: dr Adrianna Seniów

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

2. Marzena Miśkiewicz, Językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie "Drogi przez wieś" Wincentego Burka)

Promotor: prof. dr hab. Halina Kurek

Recenzent: dr Anna Piechnik-Dębiec

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

3. Karolina Nykiel, Metafora i metonimia jako instrumenty ramowania dyskursu na przykładzie debaty sejmowej o związkach partnerskich

Promotor: dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO

Recenzent: dr hab. Marzena Makuchowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

4. Agnieszka Plebanek, Nazwy firm przewozowych osób w południowej Polsce

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj

Recenzent: dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

5. Zuzanna Wośko, Współczesne nazwiska od staropolskich przezwisk złożonych na podstawie „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” Kazimierza Rymuta
Promotor: dr Zygmunt Gałecki
Recenzent: dr hab. Henryk Duda

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Tomasz Baudysz, „Lalka” – „Ludzie bezdomni”. Powinowactwa z wyboru

Promotor: dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UŁ

Recenzent: dr Małgorzata Domagalska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

2. Anna Feliga, Surrealizm w twórczości Józefa Czechowicza

Promotor: prof. dr hab. Piotr Mitzner

Recenzent: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

3. Dominik Gac, Kategoria ofiary w dramatach Andrzeja Rybickiego

Promotor: dr hab. Irina Lappo

Recenzent: dr Jarosław Cymerman

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

4. Małgorzata Gajos, Dwa humanizmy Polskiej Szkoły Filmowej w twórczości Andrzeja Munka i Andrzeja Wajdy

Promotor: dr hab. Wojciech Soliński, prof. UWr

Recenzent: dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

5. Katarzyna Kowal, Antropologia zapachu w twórczości Olgi Tokarczuk

Promotor: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Recenzent: dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza w Częstochowie

 

6. Magdalena Mikiewicz, Pamięć i zapomnienie w twórczości prozatorskiej Jacka Dehnela

Promotor: dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US

Recenzent: dr Zbigniew Jarzębowski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

7. Joanna Nazimek, Dwa dyskursy w polskiej literaturze łagrowej

Promotor: dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP

Recenzent: dr Janusz Pluta

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

8. Marta Pociask, „Ceną słów jest nasz los”... Zarys monograficzny powieści Wiesława Myśliwskiego „Widnokrąg”

Promotor: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

Recenzent: dr Anna Wal

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

9. Natalia Poleszak, „Czasem zda mi się, że to wszystko sen”. Onirologia Kazimierza Tetmajera

Promotor: dr hab. Anna Wydrycka

Recenzent: dr Marcin Bajko

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

10. Alicja Wojtas-Herok, Rysowane słowem, pisane obrazem. Symbioza twórczości graficznej i literackiej Brunona Schulza

Promotor: dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec

Recenzent: dr Mariusz Jochemczyk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

11. Magdalena Zdunek, Problem kobiecej tożsamości w twórczości Haliny Poświatowskiej

Promotor: dr Aleksandra Banot

Recenzent: dr hab. Barbara Tomalak

Jednostka zgłaszająca: Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 13:31 - Agnieszka Jarosz