LAUREACI XI EDYCJI

KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego
w roku akademickim 2011/12
(obronione w 2011 r.)

 


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Anna Kołos, „Fides quaerens intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Promotor: dr hab. Grzegorz Raubo, prof. UAM

Recenzent: dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Omówienie pracy.pdf

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Dorota Jara z d. Karcz, Warsztat pisarski Piotra Skargi – retoryczne ukształtowanie wybranych pism polemicznych królewskiego kaznodziei

Promotor: dr hab. Piotr Borek, prof. UP

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Koziara

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Omówienie pracy.pdf

 

 

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Marta Koronkiewicz, Antropologiczne ujęcie doświadczenia w poezji Andrzeja Sosnowskiego

Promotor: dr hab. Wojciech Soliński, prof. UWr

Recenzent: dr Joanna Orska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Anna Gruza, Językowo-kulturowy obraz WODY w języku polskim i portugalskim

Promotor: dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS

Recenzent: dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. UMCS

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

FINALIŚCI XI EDYCJI
KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego
w roku akademickim 2011/12
(obronione w 2011 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Małgorzata Iwanek, Wiersze, wideoklipy i elektro-jazz. „poems” Andrzeja Sosnowskiego – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr hab. Andrzej Hejmej

Recenzent: dr hab. Jarosław Fazan

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

2. Katarzyna Szymańska, Larkina portret zwielokrotniony. Zestawienie dwóch polskich przekładów brytyjskiego poety – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW

Recenzent: dr Magdalena Heydel (UJ)

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

3. Aleksandra Bączek, Przedmioty i „rzeczy” w liryce Mieczysława Jastruna

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

4. Michał Chmiel, Pod znakiem Saturna. Melancholia w listach Zygmunta Krasińskiego do ojca z lat 1829-1838

Promotor: dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL

Recenzent: dr Agata Seweryn

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

5. Aleksandra Grzemska, Wstyd w rodzinie. Autobiografie Andy Rottenberg
i Ewy Kuryluk

Promotor: prof. dr hab. Inga Iwasiów

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

6. Maciej Kawiorski, Przedmowa do „Kancyjonału” Krzysztofa Kraińskiego. Transkrypcja i komentarz

Promotor: prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz

Recenzent: dr hab. Piotr Borek, prof. UP

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

7. Rafał Kozłowicz, XX-wieczny fantazmat dziecka i dzieciństwa wobec tradycji romantycznej (na wybranych przykładach)

Promotor: dr hab. Marek Kwapiszewski, prof. UMCS

Recenzent: dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

8. Monika Marlęga, Wybrane wątki religijne i filozoficzne w nieznanych listach do Mariana Zdziechowskiego

Promotor: dr hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW

Recenzent: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

9. Paulina Sienkiewicz, Szkic monograficzny o „Pieśni o zamordowanym narodzie żydowskim” Icchaka Kacenelsona

Promotor: prof. dr hab. Gustaw Ostasz

Recenzent: dr Zofia Brzuchowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

10. Joanna Surowiec, Bohaterowie opowiadań Arthura Schnitzlera w „teatrze” Wiednia

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk

Recenzent: dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku  

 

11. Agata Żyźniewska, Tożsamość pod psem. Literacki zabieg narracyjnej fokalizacji zwierzęcej oraz towarzyszące mu amalgamaty konceptualne na wybranych przykładach prozy modernizmu

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Recenzent: dr Agnieszka Gawron

Jednostka zgłaszająca:

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Paulina Gajda, Językowa wizja kobiety w tekstach współczesnych piosenek estradowych – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Recenzent: prof. dr hab. Janina Latocha

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

2. Kamila Kowalska, Akty mowy w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na tle grzecznościowych obyczajów językowych – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak

Recenzent: dr hab. Maria Witkowska-Gutkowska, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

3. Mariola Gajda, „Bogdajem rosła jako krzaki głogów / W słonecznym złocie”.
O poetyzmach w wierszach Bronisławy Ostrowskiej

Promotor: prof. dr hab. Władysław Makarski

Recenzent: dr Cecylia Galilej

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

4. Emilia Konicz, Etymologia ludowa kaszubskich nazw miejscowych

Promotor: dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. UG

Jednostka zgłaszająca:Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

5. Anna Majorczyk,Nazwy barw w „Komediantce” i w „Fermentach” Władysława Stanisława Reymonta (część pierwsza i druga)

Promotor: prof. dr hab. Maria Borejszo

Recenzent: dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

6. Anna Zagajewska, Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Recenzent: dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku  

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 15:51 - Agnieszka Jarosz