LAUREACI XVI EDYCJI 

KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2016/17
(obronione w 2016 r.)

 

 

PIERWSZA NAGRODA 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

A._Wieczorkiewicz_XVI_2017

 

 

Aleksandra Wieczorkiewicz, Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich

Promotor: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Rajewska

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

 

 

DRUGA NAGRODA 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Emilia Hoppe z d. Woźniak, Teatralne adaptacje testów staroindyjskich w Polsce po 1945 roku

Promotor: prof. dr hab. Dorota Heck

Promotor pomocniczy: dr Piotr Rudzki

Recenzent: dr hab. Magdalena Gołaczyńska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Maria Zając, Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku Promotor: dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

Recenzent: dr Joanna Przyklenk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego 

 

 

WYRÓŻNIENIE 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Sara Kurowska, Nie-Czysta Forma Witkacego

Promotor: dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ

Recenzent: dr Magdalena Lachman

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

FINALIŚCI XVI EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2016/17
(obronione w 2016 r.)

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Gabriela Blajer-Kiełb, Legendy łańcuckie w świetle koncepcji genologii lingwistycznej

Promotor: dr hab. Bożena Taras, prof. UR

Recenzent: dr Grażyna Błachowicz-Wolny

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

2. Aleksandra Ciarkowska, Cechy socjolektu użytkowników gier wideo

Promotor: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ

Recenzent: dr hab. Katarzyna Sicińska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

3. Michał Antoni Ligęza, Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy

Promotor: prof. dr hab. Joanna Okoniowa

Recenzent: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

4. Marta Plak, Nazwy gabinetów logopedycznych
Promotor: dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP

Recenzent: dr Marta Karamańska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

5. Izabela Puchala (UMCS), Językowy obraz wartości w tekstach piosenek polskich raperów

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Recenzent: dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

6. Justyna Rzemyk, Problem przekładu tekstu mistycznego w "Objawieniach Bożej miłości" Juliany z Norwich 

Promotor: dr hab. Luiza Rzymowska

Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Soliński

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Magdalena Maria Bąk, Na granicy geniuszu i szaleństwa – obsesja i jej konsekwencje w powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda

Promotor: dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ

Recenzent: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

2. Bożena Borucka, „Malte” R.M. Rilkego jako źródło inspiracji dla Mieczysława Jastruna – autora „Pięknej choroby”

Promotor: dr hab. Jan Zieliński,  prof. UKSW

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

3. Ilona Klimek, „Jest ktoś obok?”. Bliskość w prozie Grzegorza Strumyka

Promotor: dr hab. Andrzej Zawadzki

Recenzent: dr hab. Dorota Kozicka

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

4. Karolina Kolasa, Malowanie słowem. Portrety w twórczości Marka Bieńczyka

Promotor: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ATH

Recenzent: prof.  dr hab. Anna Węgrzyniak

Jednostka zgłaszająca: Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

5. Justyna Krzysiek, Pamięć miejsca w reportażach Małgorzaty Szejnert

Promotor: dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Recenzent: dr Magdalena Roszczynialska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

6. Alicja Łacina, Brzemię przeszłości. Kategoria pamięci w utworach „Włoskie szpilki” i „Szum” Magdaleny Tulli oraz „Mała zagłada” Anny Janko

Promotor: dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

Recenzent: dr hab. Arleta Galant 

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

7. Julita Paprotna, Postpamięciowe obrazy kobiet walczących w powstaniu warszawskim w literaturze popularnej – analiza wybranych powieści

Promotor: dr Elżbieta Wróbel

Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

8. Anna Pieniążek, Poetyka niesamowitości. O „Zazdrości i medycynie” Michała Choromańskiego

Promotor: dr hab. Radosław Sioma

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Obremski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 23:22 - Agnieszka Jarosz