LAUREACI V EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2005/06
(obronione w 2005 r.)
 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

dscf4464_400
 

Barbara Niebelska, Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej" Tassa-Kochanowskiego
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz
Recenzent: dr Justyna Dąbkowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

dscf4456_400
 

Małgorzata Kosińska, Feministyczna Antyg(ż)ona, czyli jak pogrzebać Matkę Polkę. Realizacja funkcji perswazyjnej w języku współczesnej felietonistyki feministycznej. Problematyka równouprawnienia i płci w dialogu społecznym - felietony Małgorzaty Domagalik
Promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński
Recenzent: prof. dr hab. Janina Labocha
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 


FINALIŚCI V EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2005/06
(obronione w 2005 r.)KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Wojciech Gruchała, Retoryczna analiza stylu powieści Wacława Berenta - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes
Recenzent: dr Jarosław Fazan
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


2. Marek Bodusz, Odkrywanie Norwida - Norwid współczesny (wiersz - styl - semantyka) - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Elżbieta Dąbrowska, prof. UO
Recenzent: dr hab. Irena Jokiel, prof. UO
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

3. Joanna Roszak, Wszystko to mniej, wszystko to więcej. Polska recepcja twórczości Paula Celana - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Piotr Śliwiński, prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Anna Legeżyńska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


4. Małgorzata Zdechlik, Muzyczność poezji Adama Mickiewicza na przykładzie ballad Stanisława Moniuszki - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Jacek Leszczyna, prof. UŚ
Recenzent: dr Magdalena Bąk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego


5. Joanna Kazanowska, Groby i pamięć o zmarłych w literaturze polskiej XIX wieku
Promotor: dr Stanisław Szczepiński
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego


6. Stefan Głowacki, Strategie manieryzmu w twórczości modernistów - w perspektywie porównawczej (analiza wybranych przykładów literackich z lat 1520 - 1700 i 1860 - 1920)
Promotor: prof. dr hab. Ewa Paczoska
Recenzent: dr Krzysztof Mrowcewicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


7. Katarzyna Kwiatkowska, Tożsamość narracyjna w twórczości Jacka Podsiadły
Promotor: dr hab. Piotr Michałowski, prof. US
Recenzent: dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego


8. Agnieszka Skoczylas, Twórczość nowelistyczna Adama Asnyka
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mazan
Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


9. Marta Uszyńska, Przykłady nawiązań do tradycji misteryjnej we współczesnym teatrze
Promotor: prof. dr hab. Maria Prussak
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Mitzner
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


10. Beata Sylwia Graczyk, Aniołowie i kochankowie. Od miłości kreatywnej do destruktywnej - „Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego
Promotor: dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Barbara Drobniak, Życzenia bożonarodzeniowo-noworoczne w aspekcie kulturowym i lingwistycznym - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Maria Borejszo
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Ryszard Rzepka, dr hab. Andrzej Sieradzki
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


2. Anna Rosa, Językowa kreacja kobiet w powieści „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej Promotor: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska

Recenzent: dr Leonarda Mariak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego


3. Katarzyna Janicka, Cechy językowe poezji i przekładów Janusza Słowikowskiego
Promotor: dr hab. Kazimierz Michalewski, prof. UŁ
Recenzent: dr hab. Barbara Kudra, prof. UŁ
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021, godz. 11:22 - Agnieszka Jarosz