LAUREACI VI EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2006/07
(obronione w 2006 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Agnieszka_Przybyszewska.JPG

 

Agnieszka Przybyszewska, (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, hipertekst, e-liberatura na gruncie polskim
Promotor: prof. dra hab. Grzegorza Gazdy
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Joanna_Jaskowska_i_Anna_Martowicz.JPG

 

Joanna Jaśkowska z d. Guział, Talk-show "Kuba Wojewódzki" (język - struktura - pragmatyka)
Promotor: dr hab. Jerzy Biniewicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

 

Anna Martowicz z d. Stepowany, Wskaźniki frazeologiczne w funkcji dopowiedzeń potwierdzających we współczesnej polszczyźnie
Promotor: dr hab. Piotr Żmigrodzki, prof. UŚ
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Jędrzejko
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

 

 

FINALIŚCI VI EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2006/07
(obronione w 2006 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Jarosław Błochowiak, „W ogrodzie, u wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym". Homoseksualność w prozie narracyjnej Witolda Gombrowicza - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Zbigniew Majchrowski
Recenzent: dr Wojciech Owczarski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

2. Agnieszka Gurbin, Kobieta - ciało - tożsamość. O poezji Marty Podgórnik - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Marian Kisiel
Recenzent: dr Paweł Majerski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

 

3. Jolanta Kusiak, Małpa-człowiek w cnotach, obyczajach i kroju. Studia nad anonimową satyrą menippejską z początku XVIII wieku - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Witczak
Recenzent: prof. dr hab. Maria Adamczyk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

4. Ilona Woronow, Idea korespondencji sztuk w pismach Stendhala, Hoffmanna, Baudelaire'a i Norwida - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Maria Korytowska
Recenzent: dr Grażyna Królikiewicz
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

5. Tomasz Kwiręg, Siła ciążenia i łaska w dialogu Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Przyczynek do recepcji Simone Weil - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk, prof. UW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

6. Małgorzata Jankowska, „Istnieć wbrew sobie i ból swój przekroczyć". Tragizm ludzkiej egzystencji w poezji Bolesława Leśmiana
Promotor: dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM
Recenzent: dr Magdalena Dziugieł-Łaguna
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

7. Wojciech Markowski, „Kusicielska bestia retoryki pijackiej". Retoryka w powieściach Jerzego Pilcha
Promotor: prof. dr hab. Marek Skwara
Recenzent: dr Barbara Zielińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

8. Paweł Brylski, Manekiny w tekstach kultury XX wieku
Promotor: dr hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW
Recenzent: dr Grzegorz Wołowiec
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

9. Edyta Antoniuk, Nadprzyrodzoność w tryptyku biblijnym Juliana Stryjkowskiego
Promotor: dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL
Recenzent: dr Zdzisław Kudelski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Aneta Fijołek, Środki językowej perswazji w reklamie społecznej na podstawie wybranych kampanii skierowanych do młodzieży - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Anna Zielińska, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

2. Małgorzata Budzik, Językowy obraz kobiety w opowiadaniach Marka Hłaski
Promotor: prof. dr hab. Zofia Cygal-Krupa
Recenzent: prof. dr hab. Maria Stycharska-Brzezina
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

3. Inga Grosy, Marsz w górę tabeli. Metafora w tekstach mówionych języka piłkarskiego
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Krążyński
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

4. Anita Pawłowska, Konwersacyjne formy adresatywne wołaczowe od XVI do poł. XVIII wieku
Promotor: prof. dr hab. Marek Cybulski
Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

5. Ewa Magdalena Pacławska, Językowy obraz mówienia
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Święch
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


6. Anna Magdalena Zawadzka, Językowy obraz nieba i ziemi w twórczości księdza Jana Twardowskiego
Promotor: dr Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
Recenzent: dr hab. Bożena Szczepińska, prof. UG
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

7. Katarzyna Ukalska, Analiza językowo-stylistyczna „Balu w Operze" Juliana Tuwima
Promotor: prof. dr hab. Władysław Makarski
Recenzent: dr hab. Władysława Książek-Bryłowa, prof. UMCS
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021, godz. 12:03 - Agnieszka Jarosz