LAUREACI I EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2001/02
(obronione w 2001 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Dorota Jarząbek, Rozmowa i obcowanie ludzi – wymiary konwersacji w dramacie. (Rekonesans)
Promotor: prof. Ewa Miodońska-Brookes
Recenzent: dr hab. Jacek Popiel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Anna Hawryłko, Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym
Promotor: prof. Jolanta Antas
Recenzent: prof. Stanisław Balbus
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

FINALIŚCI I EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2001/02
(obronione w 2001 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1.  Mariusz Pleszak, Tłumaczenia Szopena Kornela Ujejskiego jako egzemplifikacja romantycznej idei „correspondance des arts”
Promotor: prof. Ireneusz Opacki
Recenzent: dr Jacek Lyszczyna
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego


2. Adrian Gleń, Oddzielić życie od pisania. Filozoficzne i antropologiczne aspekty późnej twórczości Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej
Promotor: prof. Julian Kornhauser
Recenzent: dr Marian Wańczowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego


3. Eliza Szybowicz, Mapa snów. Narracyjny dyskurs oniryczny w prozie najnowszej
Promotor: prof. Przemysław Czapliński
Recenzent: prof. Janina Abramowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


4. Lucyna Lademann, Chrześcijańska mistyka cierpienia w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Promotor: ks. bp prof. Jan B. Szlaga
Recenzent: dr hab. Stanisław Rosiek
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego


5. Agnieszka Czechowicz, Autotematyzm i intertekstualność w poezji Kaspra Twardowskiego
Promotor: prof. Mirosława Hanusiewicz
Recenzent: prof. Władysław Panas
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Ewa Nowak, Polskie werbo-nominalne konstrukcje analityczne oznaczające pozytywne stany emocjonalne (z rzeczownikami radość, wesołość, wesele, uciecha, euforia, zadowolenie, szczęście)
Promotor: dr hab. Piotr Żmigrodzki
Recenzent: prof. Ewa Jędrzejko
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego


2. Aleksandra Drużbicka, Funkcjonowanie nazw handlowych
Promotor: prof. Bogusław Wyderka
Recenzent: dr Beata Jahołkowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego


3. Daniel Wojtczak, Przymiotniki możliwościowe w systemie językowym polszczyzny
XVI wieku
Promotor: prof. Wojciech R. Rzepka
Recenzent: prof. Bogdan Walczak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 22:49 - Agnieszka Jarosz