LAUREACI XV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO
prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2015/16
(obronione w 2015 r.)PIERWSZA NAGRODAKATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Urszula Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”
Promotor: dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM
Recenzent: dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Omówienie_pracy

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Jan Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej – na przykładzie trylogii Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem” i „Labirynt nad morzem”
Promotor: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Omówienie pracy

 


DRUGA NAGRODA

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


Barbara Linsztet, Jednostki języka z segmentem „wystarczyć”. Opis składniowy i semantyczny
Promotor: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Grochowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Alicja Ewa Bielak, Mowy pogrzebowe Marcina Hińczy – studium historycznoliterackie i edycja krytyczna
Promotor: dr hab. Roman Krzywy
Recenzent: doc. dr Elżbieta Kauer-Bugajna
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoPRACA WYRÓŻNIONA


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Anna Kaźmierska, Prowokacja i wyrafinowanie – z dandyzmu kobiecego w literaturze Młodej Polski
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mazan
Recenzent: dr Katarzyna Badowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 FINALIŚCI XV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO
prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2015/16
(obronione w 2015 r.)

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

1. Beata Heller, Językowe i kulturowe wyznaczniki tożsamości etnicznej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu w Republice Czeskiej
Promotor: prof. dr hab. Janina Labocha
Recenzent: dr hab. Mirosława Mycawka
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Justyna Latosińska, Regulamin jako gatunek tekstu
Promotor: dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ
Recenzent: dr hab. Katarzyna Jachimowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
     
3. Andrea Marx, Zróżnicowanie gwarowe Śląska Opolskiego
Promotor: prof. dr hab. Jan Miodek
Recenzent: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

4. Agnieszka Pędrak, Język dzieci polonijnych wychowywanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii po 2004 r. w kontekście uwarunkowań historycznych
Promotor: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Anna Kozłowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5. Agnieszka Prasoł, Łacina w języku i kulturze współczesnych Polaków
Promotor: prof. dr hab. Joanna Sobczykowa
Recenzent: dr hab. Anna Kucz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

6. Kinga Więcek, Językowe i pozajęzykowe techniki wzbudzania zainteresowania i pozyskiwania telewidzów (na podstawie programu telewizyjnego „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” Katarzyny Bosackiej)
Promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ
Recenzent: prof. dr hab. Joanna Okoniowa
Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Joanna Bednarek, Wiele hałasu o rzecz. Najnowsza proza polska wobec przedmiotów
Promotor: dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

2. Jowita Kosiba, Inspiracje mitologiczne w twórczości Johna Ronalda, Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego
Promotor: dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR
Recenzent: dr hab. Joanna Rusin, prof. UR
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

3. Martyna Major, Królowe, Czarodziejki i Wiedźminka. Kobiety w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego
Promotor: dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Borowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

4. Aleksandra Pałyz, (Nie)obecność ciała. O cielesnym wymiarze komunikacji w poezji współczesnej na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka i Julii Fiedorczuk oraz poezji cyfrowej
Promotor: dr hab. Alina Świeściak
Recenzent: prof. dr hab. Dariusz Pawelec
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

5. Marek Sznajder, Egzystencjalna figura losu w twórczości Leo Lipskiego (na
wybranych przykładach)
Promotor: prof. dr hab. Anna Szóstak
Recenzent: dr Anita Kucharska-Dziedzic
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

6. Maksymilian Wroniszewski, Berlińskie konfrontacje. Wybrane świadectwa doświadczania Berlina w literaturze polskiej: Nowakowski, Sobański, Gombrowicz, Stasiuk
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Recenzent: dr Katarzyna Szalewska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

7. Katarzyna Zawodnik, Baśń o Kopciuszku w odbiorze dorosłych czytelników. Próba empirycznego badania recepcji
Promotor: prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
Recenzent: prof. dr hab. Włodzimierz Szturc
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

8. Damian Zubik, Mickiewicz – Norwid. Współczesne lektury romantyków
Promotor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Recenzent: dr Aleksander Wójtowicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

9. Magdalena Zaremba, „Wizje pełne blasków latających”… Tradycje i ewolucje motywu światła w wybranych utworach Juliusza Słowackiego
Promotor: dr hab. Małgorzata Cwenk
Recenzent: dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 23:18 - Agnieszka Jarosz