KONFERENCJA POLONISTYK UNIWERSYTECKICH

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej

 

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 16:44 - Agnieszka Jarosz