KONFERENCJA POLONISTYK UNIWERSYTECKICH

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

 

Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Instytut Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Instytut Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2021, godz. 17:34 - Agnieszka Jarosz