LAUREACI X EDYCJI

KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2010/11
(obronione w 2010 r.)

 


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Karol_Jaworski_10.jpg

 

Karol Jaworski, Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza

Promotor: prof. dr hab. Barbara Bobrowska

Recenzent: dr Magdalena Saganiak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Aleksandra_Pawlikowska.jpg

 

Aleksandra Maria Pawlikowska, „Sacrum” w „profanum”. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej

Promotor: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

Recenzent: dr Agnieszka Libura

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Omowienie pracy

 

 

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Marta Baron, Grzebanie w grzebaniu. Postacie archeologa i grabarza w twórczości Jerzego Ficowskiego

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Recenzent: dr hab. Danuta Opacka-Walasek, prof. UŚ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Jakub Bobrowski, Analiza dyferencjalna i tematyczna słownictwa w „Legendzie” I i II Stanisława Wyspiańskiego

Promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Recenzent: prof. dr hab. Janina Labocha

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

FINALIŚCI X EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2010/11
(obronione w 2010 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Jarosław Bedyniak, Edycja krytyczna „Jeftego” Jana Zawickiego – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Recenzent: dr Wiesław Pawlak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

2. Marcin Januszewski, Ballada o dziadowskim „Dasein”. Bolesław Leśmian i Martin Heidegger o zapomnieniu bycia i klęsce nowożytnego podmiotu – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzent: dr Bartosz Dąbrowski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

3. Michalina Kmiecik, Oblicza miejsca – o topicznych i atopicznych wyobrażeniach przestrzeni w twórczości Juliana Przybosia

Promotor: prof. dr hab. Teresa Walas

Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

4. Tomasz Markiewka, Jak filozofia wkracza do literatury? Przykład poezji Zbigniewa Herberta

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staff

Recenzent: dr hab. Adam Grzeliński, prof. UMK

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

5. Maria Nycz, „Gatunek nieoceniony i niedoceniony”. Praca nad felietonem w liceum
Promotor: dr hab. Maria Jędrychowska, prof. UP

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

6. Inez Okulska, Polish members only? O (nie)przetłumaczalności poezji Andrzeja Sosnowskiego

Promotor: dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, prof. UAM

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

7. Justyna Hanna Orzeł, Po-ezja rozproszona. Najnowsza poezja polska i włoska w ujęciu komparatystycznym. Zjawiska, tematy, perspektywy

Promotor: dr hab. Ewa Szczęsna

Recenzent: dr Izabela Napiórkowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

8. Diana Saniewska, Kobieta wobec kobiety. Kobieta wobec mężczyzny. Dynamika płci w twórczości Narcyzy Żmichowskiej w kontekście feministycznym

Promotor: dr hab. Elżbieta Dąbrowicz

Recenzent: dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku  

 

9. Katarzyna Sołtan, Tożsamość miasta. Szczecin w prozie Ingi Iwasiów i Artura D. Liskowackiego

Promotor: dr hab. Robert Cieślak, prof. US

Recenzent: dr hab. Andrzej Skrendo

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

10. Izabela Woszczak, Cudowność i baśniowość w powieści Deotymy „Branki w jasyrze”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mazan

Recenzent: dr Małgorzata Domagalska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Monika Chadała, Warsztat językowy Stanisława Barańczaka jako tłumacza – na podstawie przekładu poezji Dylana Thomasa – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr Zygmunt Gałecki

Recenzent: prof. dr hab. Władysława Bryłowa

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

2. Beata Jezierska, Innowacje leksykalne w polskim dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika „Newsweek” – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr hab. Anna Piotrowicz, prof. UAM

Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Walczak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

3. Paulina Rosalska, Jednostki z formą wyrazu „krok”. Studium leksykalno-semantyczne – PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski

Recenzent: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

4. Magdalena Ancypo, Językowy obraz ‘DOMU’ w pieśniach ludowych Ziemi Sokólskiej

Promotor: dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB

Recenzent: dr Beata Kuryłowicz

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

5. Bernadetta Ciesek, Językowy obraz świata w dyskursie radiomaryjnym

Promotor: prof. dr hab. Bożena Witosz

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

6. Natalia Czarnowska, Hymn szkolny jako gatunek

Promotor: dr hab. Ewy Rogowska-Cybulska, prof. UG

Recenzent dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. UG

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

7. Anna Kyc, Kryminał jako gatunek na przykładzie powieści Joanny Chmielewskiej

Promotor: dr Maria Krauz

Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

8. Anna Michna, Nazwiska mieszkańców Wysokiej koło Łańcuta w latach 1787-1838
Promotor: dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, prof. UP

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

9. Łukasz Pastor, Szesnastowieczna hydronimia centralnej Polski

Promotor: dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. UKSW

Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Duma

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

10. Magdalena Walendowska, Analiza komunikacyjno-językowa komentarzy na portalu internetowym Nasza-Klasa.pl

Promotor: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Recenzent: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

11. Ewelina Zając, Mikro- i ojkonimy gminy Przykona koło Turku (woj. wielkopolskie)

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Gala

Recenzent: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021, godz. 12:25 - Agnieszka Jarosz