LAUREACI XIX EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2019/20
(obronione w 2019 r.)

 

 

PIERWSZA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Karolina Galewska, Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego

Promotor: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM

Recenzent: dr Justyna Walkowiak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Paweł Łyżwiński, (Nie)pojednane opozycje. Szachowe tropy w tekstach kultury nowoczesnej

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Recenzent: dr hab. Jakub Momro, prof. UJ

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

DRUGA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Sandra Nowak z d. Mikołajewicz, „Mowy obrończe” Eugeniusza Śmiarowskiego w ujęciu genologicznym

Promotor: dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

Recenzent: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Krystian Słomka vel Słomiński, Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy
Promotor: dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ

Recenzent: dr Małgorzata Mieszek

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Iga Jaruszewska, Neologizmy w języku graczy „World of Warcraft”

Promotor: dr hab. prof. UG Ewa Badyda

Recenzent: dr hab. prof. UG Lucyna Warda-Radys

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Izabela Sobczak, Tożsamość a intertekstualność w komiksie „Fun Home” Alison Bechdel
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Recenzent: dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Marta Piotrowska, „Sen dawny śni się raz jeszcze, ale po nowemu…”, „Pierrot i Kolombina’ oraz „Skrzypek opętany” Bolesława Leśmiana jako dramaty brulionowe

Promotor: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. UKSW

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Mitzner

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

FINALIŚCI XIX EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2019/20
(obronione w 2019 r.)

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Paulina Karpeta, Antroponimia nieoficjalna mieszkańców Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowieckim

Promotor: dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

Recenzent: dr Sylwia Przęczek-Kisielak

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Michalina Pokorska, Analiza językowa serwisów informacyjnych (na podstawie „Wiadomości” i „Faktów”)

Promotor: dr hab. Beata Grochala, prof. UŁ

Recenzent: dr hab. Edyta Pałuszyńska, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Karolina Chyła, Upust. Stefan Żeromski i pisanie intymne

Promotor: dr hab. Marian Bielecki, prof. UWr

Recenzent: dr hab. Joanna Orska, prof. UWr

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Sylwia Gierczak, Ewy Łuskiny gry z konwencjami

Promotor: dr hab. Agata Skała, prof. UMCS

Recenzent: dr Anna Tryksza

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021, godz. 15:24 - Agnieszka Jarosz