LAUREACI VII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2007/08
(obronione w 2007 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Krzysztof_Hoffmann.JPG

 

Krzysztof Hoffmann, „i nic nie pozostaje pewnego z nas". O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Promotor: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Małgorzata Rostowska, Słowotwórcza i leksykalna analiza struktur hybrydalnych w języku młodzieży
Promotor: dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Anna Zielińska, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

FINALIŚCI VII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2007/08
(obronione w 2007 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Alan Sasinowski, Apetyt na eksces. Najnowsza powieść polska wobec przemian społecznych po 1989 roku - PRACA WYRÓŻNIONA

Promotor: dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
Recenzent: dr Andrzej Skrendo
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

2. Olga Włodarczyk, Status postaci w „Wojnie chocimskiej" Wacława Potockiego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

3. Dorota Niedziałkowska, „Arw" Stanisława Czycza w perspektywie edytorskiej. Jak wydać „dzieło niemożliwe"? - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Józef Fert
Recenzent: dr Dariusz Pachocki
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

4. Anna Adamczyk, Reymontowskie miasto
Promotor: dr hab. Dariusz Trześniowski
Recenzent: prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

5. Patrycja Bućko, Dzieje „burzliwego romansu" Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma
Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Recenzent: prof. dr hab. Józef Olejniczak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

6. Aneta Dereń, Cykl nowelistyczny „Na drodze" Marii Konopnickiej - znaczenia i funkcje przestrzeni wędrówki
Promotor: dr hab. Aneta Mazur
Recenzent: dr Magdalena Sztandara
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

 

7. Anna Jazgarska, Słowackiego ontologia maski. Casus „Balladyny" i „Horsztyńskiego"
Promotor: dr Stanisław Szczepiński
Recenzent: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

8. Emilia Nazaruk, Konstrukcje sentencjonalne w „Panu Podstolim" Ignacego Krasickiego
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
Recenzent: dr Wanda Kędziela
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

9. Rozalia Słodczyk, List w XVIII-wiecznej powieści epistolarnej oraz w malarstwie XVI i XVIII wieku
Promotor: dr hab. Danuta Ulicka, prof. UW
Recenzent: dr Michał Mrugalski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

10. Dominika Wojtasińska, Wątek artysty w pismach Cypriana Norwida

Promotor: dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Danuta Makowska, Formy deprecjatywne w „Słowniku gramatycznym języka polskiego" - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Saloni
Recenzent:  dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UWM
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

2. Magdalena Cenker, Wywiad radiowy - strategiczne miejsca dyskursu
Promotor: prof. dr hab. Halina Zgółkowa
Recenzent: dr Joanna Smól
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

3. Joanna Fabiszak, Właściwości komunikacyjne statusów opisowych w polskich komunikatorach internetowych
Promotor: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US
Recenzent: dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

4. Adrian Szary, O aksjologii dziecięcej. Świat wartości w „Panu Kleksie" Jana Brzechwy
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Tokarski
Recenzent: dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. UMCS
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021, godz. 14:02 - Agnieszka Jarosz