LAUREACI III EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2003/04
(obronione w 2003 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Anna R. Burzyńska, Strategie metateatralne i deziluzyjne na przykładzie polskiej dramaturgii awangardowej dwudziestolecia międzywojennego
Promotor: prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Karolina Domańska, Słownictwo pamiętników Ignacego Domeyki (na tle zasobu leksykalnego polszczyzny XIX i XX wieku)
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rzepka
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 
 
FINALIŚCI III EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2003/04
(obronione w 2003 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Ewa Kaczmarek, Między erotyką a metafizyką w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza
Promotor: prof. dr hab. Edward Balcerzan
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


2. Tadeusz Dąbrowski, Fragment i fragmentaryczność w poezji Tadeusza Różewicza
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turo
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego


3. Justyna Jeświł, Tożsamość i gra w poezji Ewy Sonnenberg
Promotor: prof. dr hab. Inga Iwasiów
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


4. Przemysław Swoboda, Janko Muzykant – wariacje
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Wilkoń
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego


5. Paulina Kierzek, Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta
Promotor: prof. dr hab. Władysław Bolecki
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


6. Joanna Mueller, Warsztat teoretyka, warsztat poety. „Odwrócone światło” Tymoteusza Karpowicza jako poetycki traktat o teorii
Promotor: : prof. dr hab. Zofia Mitosek
Recenzent: dr Wincenty Grajewski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


7. Wojciech Trybulski, Słowacki wśród uczonych
Promotor: dr hab. Danuta Paluchowska, prof. KUL
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Małgorzata Muczko, Genologiczno-historyczny opis wywiadu internetowego – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Małgorzata Kita
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego


2. Barbara Batko, Wartościowanie i perswazja w tekstach zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


3. Anna Włodarczyk, Dożynki dziś – obrzęd czy widowisko? Językowy obraz dorocznego święta plonów w gminie Bedlno
Promotor: dr hab. A. Krupska-Perek
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


4. Agnieszka Gromek, Kontynuanty praindoeuropejskiego etymonu MEN w języku polskim na tle wybranych języków słowiańskich i indoeuropejskich
Promotor: dr Krystyna Długosz-Kurczabowa
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego


5. Wojciech Napruszewski, Językowy obraz świata po 11 września 2001 roku na podstawie dziennika internetowego Polskiej Agencji Prasowej
Promotor: prof. dr hab. Władysław Makarski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 22:57 - Agnieszka Jarosz