LAUREACI XIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2013/14
(obronione w 2013 r.)

 

 

PIERWSZA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

Krzysztof Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych

Promotor: prof. dr hab. Anna Łebkowska

Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

Małgorzata Miławska, Język bohaterem filmu. Analiza „Dnia świra” Marka Koterskiego
Promotor: dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. UAM

Recenzent: dr hab. Anna Piotrowicz, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Omówienie pracy

 

 

DRUGA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Joanna Krenz, Poeci „porówni”? Próba sprawiedliwego odczytania twórczości Rafała Wojaczka i Haizi w perspektywie komparatystycznej

Promotor: prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Recenzent: dr hab. Agata Stankowska-Kozera, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Mateusz Szymon Gaze, Miejsce słowotwórstwa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Promotor: prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak

Recenzent: dr hab. Edyta Pałuszyńska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Agnieszka Nurzyńska, Kształtowanie przestrzeni w „Wandzie” Norwida

Promotor: dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW

Recenzent: dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Agnieszka Starzykiewicz, Określenia przezwiskowe polskich celebrytów

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj

Recenzent: prof. dr hab. Janina Labocha

Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

 

FINALIŚCI XIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2013/14
(obronione w 2013 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Piotr Karabinowski, Powieść i rzeczywistość. Płynna nowoczesność w powieści polskiej na przykładzie „Drwala” Michała Witkowskiego i „Trocin” Krzysztofa Vargi

Promotor: dr hab. Marek Pieniążek

Recenzent: dr hab. Zbigniew Bauer, prof. UP

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej

 

Konrad Kissin, Dialog Witolda Gombrowicza z Sewerynem Goszczyńskim. Stylizacja parodystyczna „Opętanych”

Promotor: dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UŁ

Recenzent: dr Małgorzata Domagalska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Karolina Malczewska, Przebrania bohaterów w literaturze II połowy XIX wieku. Różne zastosowania

Promotor: prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz

Recenzent: dr hab. Urszula Kowalczuk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Małgorzata Marcinkowska, Realia codzienności w wierszach modlitewnych poetów polskiego oświecenia

Promotor: dr hab. Bożena Mazurek

Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Uniwersytetu Śląskiego

 

Elżbieta Pietluch, Obecność mitów w utworach prozatorskich Wiesława Myśliwskiego i Tadeusza Nowaka w kontekście uniwersaliów egzystencjalnych

Promotor: prof. dr hab. Irena Jokiel

Recenzent: dr Adrian Gleń

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

Dariusz Piotrowiak, Ikony kultury sarmackiej w oczach cudzoziemców – XVIII wiek

Promotor: dr Anna Reglińska-Jemioł

Recenzent: prof. dr hab. Irena Kadulska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Krzysztof Rudomin, Kruk. Zjawisko w kulturze i sztuce

Promotor: prof. dr hab. Maria Kalinowska

Recenzent: dr Magdalena Bizior-Dombowska

Jednostka zgłaszająca: Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Aleksandra Smusz, Magia prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Recenzent: dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Maciej Topolski, (Nie)możliwości fikcji. Wokół powieści Johna Maxwella Coetzee’ego

Promotor: dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL

Recenzent: dr Ireneusz Piekarski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Marta Warzecha, Poezja Olbrychta Karmanowskiego. Próba monografii

Promotor: dr hab. Dariusz Chemperek, prof. UMCS

Recenzent: dr hab. Andrzej Niewiadomski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Damian Gocół, Tożsamość narracyjna. Na podstawie relacji biograficznej Piotra Prussa

Promotor: dr hab. Anna Pajdzińska, prof. UMCS

Recenzent: dr Dorota Piekarczyk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Ewa Godlewska, Rozwój kompetencji językowych dzieci i młodzieży
z Białegostoku w zakresie nazywania emocji

Promotor: dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB

Recenzent: dr Joanna Szerszunowicz

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Ewa Knap, Językowa wizja Ukraińca w „Oksanie” Włodzimierza Odojewskiego

Promotor: dr hab. Kazimierz Sikora

Recenzent: dr Barbara Batko-Tokarz

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Tomasz Płosa, Językowy obraz KOŚCIOŁA w języku polskim

Promotor: dr hab. Aleksandra Niewiara

Recenzent: dr hab. Joanna Sobczyk, prof. UŚ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 15:05 - Agnieszka Jarosz