LAUREACI XVIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO


prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2018/19
(obronione w 2018 r.)

 

 

PIERWSZA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

 

 

Wojciech Stelmach, Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło

Promotor: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

Recenzent: dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

 

 

Tomasz Kłusek, Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski

Promotor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Recenzent: dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Omówienie_pracy

 

DRUGA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Marcin Podlaski, Semantyczne funkcje północnosłowiańskiego datiwu w perspektywie dynamicznej i statycznej

Promotor: dr hab. Piotr Sobotka

Recenzent: dr hab. Michał Głuszkowski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Gerard Ronge, Laboratorium narracyjne. O prozie Ignacego Karpowicza

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Śliwiński

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Sara Akram, Blog dla kreatywnych Jacka Kłosińskiego – analiza genologiczna
Promotor: dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Recenzent: dr Marta Nowosad-Bakalarczyk
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Aleksandra Jaremko, Eksplorując „drugą stronę” rzeczywistości. Doświadczenie ezoteryczne w powieściach modernistycznych. (Na wybranych przykładach)

Promotor: prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec

Recenzent: prof. dr hab. Antonina Miklasińska-Lubaszewska

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Karol Poręba, Pokolenie zaangażowane? Krytycznoliterackie próby (re)konstrukcji tożsamości generacyjnej polskiej poezji najmłodszej

Promotor: dr hab. Maria Tarnogórska

Recenzent: dr hab. Joanna Orska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

 

FINALIŚCI XVIII EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2018/19
(obronione w 2018 r.)

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Katarzyna Ciborowska, Produktywne morfemy we współczesnej polszczyźnie na podstawie materiału wyekscerpowanego z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Recenzent: dr hab. Joanna Szerszunowicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Ewa Krawczyk, Budowa, funkcje i znaczenie neologizmów w prasowym dyskursie politycznym (od 25 X 2015 r. do 5 V 2017 r.)

Promotor: dr hab. Danuta Kowalska, prof. UŁ

Recenzent: dr hab. Barbara Kudra, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Magdalena Mikołajczyk, Język matematyki w perspektywie tłumaczenia wewnętrznego i zewnętrznego

Promotor: prof. dr hab. Bronisław Ligara

Recenzent: dr hab. Kinga Tutak

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Paulina Roszak-Niemirska, Obraz podróży utrwalony w języku reportaży afrykańskich Kazimierza Nowaka

Promotor: prof. Irena Kamińska-Szmaj

Recenzent: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Krystian Korytko, Gombrowicz. Historia (złej) literatury

Promotor: dr hab. Filip Mazurkiewicz

Recenzent: prof. dr hab. Józef Olejniczak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

Natasza Koźbiał, Jedność w wielości Bolesława Micińskiego

Promotor: dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ

Recenzent: dr Magdalena Lachman

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Paulina Podolska, Tropy muzyczne w polskiej poezji porozbiorowej lat 1795-1830 Promotor: dr hab. Marek Nalepa, prof. UR

Recenzent: dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Anna Seta, Przestrzenie ukojenia w poezji Bolesława Leśmiana. Analiza sposobu obrazowania i wartościowania przestrzeni

Promotor: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Mitzner

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Anna Tomczyk, Obraz europejskich stolic w twórczości Ewy Berberyusz

Promotor: prof. dr hab. Inga Iwasiów

Recenzent: dr hab. Arleta Galant

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021, godz. 13:00 - Agnieszka Jarosz