LAUREACI IV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2004/05
(obronione w 2004 r.)

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Paweł Wolski, Polskie wątki myśli konstruktywistycznej. Andrzej Zybertowicz, Andrzej Szahaj i Wojciech Kalaga
Promotor: prof. Erazm Kuźma
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


Karolina Kutereba, Interpunkcja we współczesnych polskich tekstach poetyckich
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Bąba
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

FINALIŚCI IV EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2004/05
(obronione w 2004 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


1. Xymena Borowiak, Słowo - -obraz – tekst. O wizualizacji semantyki we współczesnej literaturze – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. E. Dąbrowska, prof. UO
Recenzent: dr hab. I. Jokiel, prof. UO
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego


2. Dominik Sulej, Tekst, interpretacja, historia literatury – postmodernizm w „Tekstach Drugich”
Promotor: prof. T. Kostkiewiczowa
Recenzent: dr G. Wołowiec
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


3. Wojciech Hamerski, „W tajemnych miejscach wielu”. O gotyckiej przestrzeni w polskiej prozie pierwszej połowy XIX wieku
Promotor: dr hab. Z. Przychodniak, prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Z. Trojanowiczowa
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


4. Mateusz Antoniuk, „Kultura małomówna” Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia (St. Lack, St. Wyspiański, M. Komornicka, T. Miciński, J. Wroczyński)
Promotor: prof. E. Midońska-Brookes
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


5. Kamila Stępień, Bieguny manieryzmu – muzyczność i retoryka
 Promotor: prof. Marek Prejs
 Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


6. Marta Szymor, Wiersze filozoficzno-refleksyjne Adama Naruszewicza w II tomie „Dzieł” z 1779 roku
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


7. Grażyna Król, Czy Tadeusz Różewicz jest nihilistą?
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego


8. Kamila Dąbrowska, Kultura i barbarzyństwo w dramatach Mrożka i Gombrowicza
Promotor: prof. W. Kaczmarek
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


1. Anna Krasowska, Analiza tekstów kabaretu „Potem” – PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. W. Makarski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


2. Julia Chowańska, Pole leksykalno-semantyczne wyrazu zielony w historii języka polskiego
Promotor: prof. M. Białoskórska – PRACA WYRÓŻNIONA
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


3. Urszula Lesińska, Opis językowy vlepek w środkach komunikacji miejskiej i w Internecie
Promotor: prof. J. Duma
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


4. Piotr Fąka, Komunikacyjne aspekty dowcipu językowego
Jednostka zgłaszająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

                

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021, godz. 10:34 - Agnieszka Jarosz