LAUREACI XXI EDYCJI KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2021/22

(obronione w 2021 r.)

 

PIERWSZA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Zofia Bryłka, „Paraphrasis” Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu
przekładu i objaśnienia

Promotor: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, prof. UAM

Recenzent: dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Łukasz Kraj, Pietà w literaturze i sztuce XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Anna Łebkowska

Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

DRUGA NAGRODA

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Anna Brzozowska, Skrzydlate słowa w nauczaniu języka polskiego jako
obcego

Promotor: dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UŁ

Recenzent: dr Grzegorz Rudziński

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Dorota Maria Rochecka-Sembratowicz, Nieznana powieść Czesława Miłosza

Promotor: prof. dr hab. Adam Fitas

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

WYRÓŻNIENIE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Dominika Byczek, Rymy jako obligatoryjny komponent (t)rapowych
tekstów — analiza zjawiska w twórczości wybranych artystów

Promotor: dr Dagmara Maryn-Stachurska

Recenzent: dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. UG

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Rafał Jakub Skowroński, Samotność Autora. Autotematyzm w „Wysokim
Zamku” Stanisława Lema

Promotor: dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

Recenzent: dr Bartosz Dąbrowski

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

FINALIŚCI XXI EDYCJI KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO


Anastasiia Nikolaichuk, Błędy gramatyczne w polszczyźnie osób
pochodzenia ukraińskiego i Polaków wychowanych na Ukrainie

Promotor: dr hab. Anna Żurek

Recenzent: dr hab. Anna Majewska-Tworek

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego


Adam Nowakowski, Narzekanie: norma kulturowa, akt mowy, gatunek
mowy

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Antas

Recenzent: dr Beata Drabik

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Katarzyna Preuhs, Wizerunek homoseksualisty we współczesnej polskiej
prasie i opinii publicznej

Promotor: dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO
Recenzent: dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Jednostka zgłaszająca: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Klaudia Balawajder, Bohaterowie w roli mówców w wybranych powieściach
Fiodora Dostojewskiego

Promotor: dr hab. Luiza Rzymowska

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Biliński

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego


Łukasz Barys, Imaginarium Justyny Bargielskiej. Natura w twórczości poetki

Promotor: dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ

Recenzent: dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego


Helena Chwiedosik, „To wszystko ja”. Perspektywa autobiograficzna w
twórczości Jerzego Ficowskiego

Promotor: dr hab. Katarzyna Dorota Kościewicz
Recenzent: prof. dr hab. Kamila Budzowska

Jednostka zgłaszająca: Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku


Anna Piniewska, „Powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć”. O mowie pozornie
zależnej w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego

Promotor: prof. dr hab. Witold Sadowski

Recenzent: dr Magda Nabiałek

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


Iga Skrzypczak (UAM), Między mową a milczeniem. Studia nad utworami Norwida

Promotor: dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM

Recenzent: dr hab. Krzysztof Skibski, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 

Autor: Paulina Przepiórka
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2022, godz. 10:53 - Paulina Przepiórka