De tribus diebus Hugona ze św. Wiktora to krótki traktat, który wprowadza czytelnika w kontemplację natury stworzonej. Istotnie, kiedy rozważa się jej ogrom, piękno i użyteczność, natura odsłania trzy doskonałości Boga, swego Stwórcy: potęgę, mądrość i dobroć. One z kolei budzą w człowieku bojaźń, poszukiwanie prawdy i miłość. Celem seminarium jest wprowadzenie poprzez lekturę tego tekstu w Hugonową koncepcję natury i miejsca, jakie zajmuje w niej człowiek.

 

Zapraszamy na drugie z cyklu seminariów online pt. A Victorine ecology? Reading Hugh’s of Saint Victor’s De tribus diebus, które poprowadzi Prof. Dominique Poirel. Czterogodzinne seminarium [SPOTKANIE #4] prowadzone w języku angielskim rozpocznie się w poniedziałek, 25 maja 2022 r. o godz. 10.30.

 

Link do wydarzenia online: https://bit.ly/kul_victorine_ecology

 

---

 

A Victorine ecology? Reading Hugh’s of Saint Victor’s De tribus diebus

 

The De tribus diebus by Hugh of Saint Victor is a brief treatise, introducing its reader to the contemplation of created nature. Indeed, when its immensity, its beauty and its usefulness are considered, nature reveals the three perfections of God its creator: power, wisdom and goodness, and in turn arouses in man fear, the search for truth and love. The aim of the seminar is to introduce, through this text, Hugh of Saint Victor’s conceptions of nature and man’s place in it.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022, godz. 17:54 - Andrzej Zykubek