Z dumą informujemy, że kolejne czasopismo wydawane na Wydziale Filozofii Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym zostało wpisane na listę ERIH, tj. listę European Reference Index for the Humanities, która obecnie nosi nazwę European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2015, godz. 20:45 - Andrzej Zykubek