Instytut Filozofii KUL otrzymał wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. 

 

Szanowni Państwo,

 

z wielką radością i dumą informujemy, że w dyscyplinie FILOZOFIA Instytut Filozofii KUL otrzymał ocenę A.

 

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale. W ramach ewaluacji brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Oceniany jest m.in. poziom działalności naukowej mierzony jakością publikacji, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

 

Wszystkim P.T. Pracownikom Instytutu
serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022, godz. 23:56 - Andrzej Zykubek