Filozofia na KULu zajęła III miejsce
w rankingu studiów filozoficznych
Perspektywy 2022!

 

Jest to kolejny bardzo dobry wynik naszej filozofii, która znalazła się tuż za największymi i najlepszymi uczelniami w Polsce, czyli po filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Warto dodać, że wyprzedziliśmy piętnaście znaczących ośrodków filozoficznych!

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Cieszymy się, że nasza filozofia została oceniona bardzo wysoko m.in. ze względu na uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych, dostępność kadry, akredytację i wyróżniające oceny Komisji Akredytacyjnej, umiędzynarodowienie studiów i ekonomiczne losy absolwentów, a także indeksy cytowalności.

 

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2022 „Perspektywy” oceniły 73 grupy kierunków studiów w 9 dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne. Jest to odpowiedź na potrzeby głównych grup odbiorców rankingu, którymi oprócz maturzystów są również władze i wykładowcy ocenianych wydziałów i uczelni, a także pracodawcy i władze edukacyjne.

 

Kierunki objęte Rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku (wyjątek stanowi ratownictwo medyczne). Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

 

Ranking Kierunków Studiów 2022, w zależności od ocenianego kierunku, składa się z 12-13 wskaźników pogrupowanych w następujące kryteria.

  • Prestiż
  • Potencjał akademicki
  • Potencjał dydaktyczny
  • Potencjał naukowy
  • Umiędzynorodowienie.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2022, godz. 17:28 - Andrzej Zykubek