Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzno-Prawne

„Współczesna postać sporu o prawa człowieka”

z okazji 70. Ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

7 grudnia 2018 (piątek)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14

Gmach Główny, sala 208

 

 

Program sympozjum

 

 • 09.00 Otwarcie sympozjum – dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • 09.10 Prawa człowieka w obrębie filozofii człowieka. Aspekt filozoficzno-prawny – dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL)
 • 09.40 Lex iniqua jako przyczyna zagrożeń dla praw człowieka – prof. dr hab. Paweł Skrzydlewski (PWSzZ)
 • 10.10 Kwestia ugruntowania kolejnych generacji praw człowieka – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
 • 10.30 Prawa człowieka a rewolucja psychofarmakologiczna – prof. dr hab. Marek Czachorowski (KPSzW)
 • 11.10 O epikei personalistycznie – ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute)
 • 11.40 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w ujęciu M. A. Krąpca – dr Łukasz Pikuła (UJK)
 • 12.20 Personalistyczne uzasadnienie praw człowieka – ujęcie autorskie – adw. dr Michał Barański (UW)
 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Prawa człowieka w Chinach – dr Hubert Kaczmarczyk (UJK)
 • 14.40 Obszary ochrony praw dziecka – dr hab. Katarzyna Stępień (KUL)
 • 15.00 Zakończenie sympozjum – dr hab. Krzysztof Wroczyński

 

 

 

Organizator:

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 17:16 - Andrzej Zykubek