Filozofia Pseudo-Dionizego Areopagity w myśli średniowiecznej

 

prof. Dominique Poirel

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centre National de Recherches Scientifiques

Uniwersytet Paris IV-Sorobonne

 

 

SEMINARIUM ONLINE:

www.bit.ly/pseudo_dionizy

 

 

Tydzień Filozoficzny

 

17.11.2020 godz. 9:30

Co Pseudo-Dionizy wniósł do zachodniej myśli średniowiecznej?

Tydzień Filozoficzny

 

Celem konferencji jest ukazanie, jak odbiór tekstów i poglądów dionizyjskich ewoluuje w czasie zgodnie z oczekiwaniami czytelników pism Areopagity. Najpierw nacisk zostanie położony na „Hierarchię Anielską". Następnie zostanie ukazane to, jak wśród myślicieli scholastycznych pojawia się kwestia teologii katafatycznej i apofatycznej oraz warunki dla ugruntowanego dyskursu o Bogu, opartego na „Imionach Bożych". Wreszcie, zostanie omówione to, jak w ostatnich dwóch wiekach średniowiecza rozwijany był temat teologii mistycznej oraz jej reinterpretacje w sensie duchowym, afektywnym, doświadczalnym, a nawet antyintelektualistycznym.

 

Seminarium doktoranckie

 

19.11.2020, godz. 10:00

Dlaczego i w jaki sposób komentować Pseudo-Dionizego? Prologu komentarza Hugona ze św. Wiktora do Hierarchii Niebiańskiej

 

23.11.2020, godz. 10:00

Miłość i poznanie według Hugona ze św. Wiktora jako czytelnika Hierarchii Niebiańskiej

 

 

Prof. Dominique Poirel:

 

W ciągu tych dwóch spotkań w ramach seminarium doktoranckiego, chciałbym popracować nad Hugonowym Komentarzem do Hierarchii Niebiańskiej, ukazując, jak w egzegetycznej praktyce Wiktoryna przejawia się wysiłek budowania mostów pomiędzy oczekiwaniami łacińskiego czytelnika, którego wykształcenie opiera się na augustynizmie, a obcą i trudną myślą Pseudo-Dionizego.

 

Aby to zrobić, proponuję sposób działania taki, jaki stosowałem w czasie, kiedy wykładałem w Ecole Pratique des Hautes Etudes, to znaczy, byśmy wyszli od lektury kilku najważniejszych fragmentów komentarza, w szczególności od:

    • ustępu z księgi I, która pełni rolę prologu (Hugon przedstawia tu korpus dionizyjski i zdradza powody swego zainteresowania nim);
    • passusu z księgi VI, gdzie traktując o serafinach Hugon zapisuje bardzo piękne strony na temat związków między miłością a poznaniem, które  przez długi czas wywierały wpływ na późniejszych autorów.

 

Wyjdę zatem od tekstu łacińskiego (udostępnionego uczestnikom z wyprzedzeniem i prezentowanego kawałek po kawałku w PowerPoint), aby następnie tłumaczyć go zdanie po zdaniu (na język angielski), poddać go analizie, ukazując trudności, które zawiera; podjąć próbę ich rozwiązania, angażując do tego słuchaczy, i stopniowo sprawić, by Hugonowa metoda egzegetyczna i jego praca spekulacyjnego 'trawienia' mogły wyłonić się z samych tekstów.

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020, godz. 11:23 - Andrzej Zykubek