Z wielką radością informujemy, że w ostatnim rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", prowadzony na naszym Wydziale kierunek filozofia zajął bardzo dobre 4. miejsce.

 

Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

 

 

Poza kryteriami, które funkcjonują w rankingu od kilku lat czyli badania pracodawców, badania kadry akademickiej, oraz kryteriów bibliograficznych, w tym roku w rankingu znalazło się kilka nowych, w głównej mierze opartych na danych z systemu POLON.

Ranking opiera się maksymalnie na trzynastu kryteriach w zależności od grupy kierunków. Pewne kryteria są specyficzne dla danego kierunku i mogą występować jedynie w tej grupie. W zależności od kierunku studiów, wpływ danego kryterium na wskaźnik rankingowy został oceniony w różnych wagach procentowych.

Szczegółowy wykaz kryteriów obejmuje:

 • Preferencje pracodawców
 • Ocena przez kadrę akademicką
 • Ocena parametryczna
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
 • Nadane stopnie naukowe
 • Uzyskane stopnie i tytuły naukowe
 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów
 • Patenty i prawa ochronne
 • PKA wyróżniająca
 • Publikacje
 • Cytowalność
 • H-index
 • Egzaminy zawodowe.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 19:42 - Andrzej Zykubek