AVEPRO (l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) dokonała certyfikacji kierunku FILOZOFIA. Certyfikacja przez AVEPRO stanowi dla Wydziału Filozofii potwierdzenie najwyższych standardów w akademickim kształceniu filozofii na studiach licencjackich, magisterskich i studiach doktoranckich.

 

Ocena kierunku FILOZOFIA przez AVEPRO

 

AVEPRO, to Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. Została erygowana przez papieża Benedykta XVI pismem z dnia 19 września 2007 roku.

 

Bezpośrednim celem AVEPRO jest podjęcie ścisłej i harmonijnej współpracy z wydziałami i uniwersytetami kościelnymi w całej Europie, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Konstytucję Apostolską Sapientia christiana, która ma pomóc w tworzeniu solidnych procedur sprzyjających zapewnieniu jakości kształcenia, zgodnych z wymaganiami Procesu Bolońskiego oraz Europejskimi Standardami i Wskazówkami dotyczącymi Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG).

 

Przyjęte przez AVEPRO zasady oceny jakości kształcenia zostały wypracowane w oparciu o standardy stworzone przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) oraz Europejską Unię Studentów (ESU, poprzednio znaną jako ESIB) i przyjęte przez europejskich ministrów edukacji w roku 2005.

 

AVEPRO dba o to, aby instytucje z nią współpracujące spełniały standardy międzynarodowe, jednocześnie przestrzegając zaleceń Konstytucji Sapientia christiana w świetle zmieniających się okoliczności zewnętrznych.

 

Więcej informacji: AVEPRO 

 

Jakość kształcenia i procedury jej weryfikacji - Podstawowe dokumenty

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022, godz. 23:46 - Andrzej Zykubek