Medal Stefan Kardynał Wyszyński "Nauczyciel praw Bożych"

Z radością informujemy, że w dniu 27 stycznia 2024  zostali  uhonorowani:
 
ks. prof. Marian Stasiak,
p. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
ks. dr Paweł Lewandowski
 
Medal - zgodnie z regulaminem przyjętym w maju 2017 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - jest sposobem wyrażenia wdzięczności osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wśród nich są m.in. cele edukacyjne, naukowe, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z dewizą KUL "Deo et Patriae"
(z łac. Bogu i Ojczyźnie).
 
 

Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, godz. 09:47 - Agnieszka Dębska