W Wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu ukazało się tłumaczenie z języka oryginalnego jednej z trzech części dzieła św. Grzegorza Palamasa Triady. Autorkami przekładu i filozoficznego komentarza są Małgorzata Siwicka i Anna Palusińska. Wydanie jest dwujęzyczne, polski przekład został zestawiony z greckim oryginałem, opatrzony ujaśniającymi komentarzami i poprzedzony wstępem, który wprowadza czytelnika w zagadnienia poruszane przez Palamasa i jego filozoficzną i teologiczną terminologię.

Grzegorz Palamas jest najwybitniejszym teologiem bizantyńskim i jednocześnie autorem wielkiej syntezy filozofii chrześcijańskiej, rozwijającej się od czasów Ojców Kościoła do końca średniowiecza. W Triadach porusza zagadnienia poznania Boga, autonomii filozofii, ponadnaturalnego przeznaczenia człowieka.

Przekład ten jest owocem długoletnich badań nad filozofią bizantyńską prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej i otwiera nowe kierunki dla analiz naukowych i coraz pełniejszego poznania filozofii chrześcijańskiej.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2023, godz. 19:26 - Andrzej Zykubek