Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  zaprasza studentów III-V roku prawa do wzięcia udziału w konkursie Hill-Sadowski Scholarship, w którym nagrodą jest 3-tygodniowy staż w wydziale karnym Superior Court of California w Santa Barbara. Staż odbędzie się w terminie wakacyjnym 2020 r. – zostanie on wskazany przez sędziego Briana E. Hilla. Koszty podróży i zakwaterowania Laureata ponoszą amerykańscy partnerzy konkursu.

 

Więcej informacji o konkursie

 

Regulamin konkursu

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020, godz. 07:52 - Adam Jankowski