Logika w nauce, Lublin, 22 listopada 2011 r.

lisc.jpg

 

Zagadnienie logicznej struktury teorii naukowej jest obecne w historii myśli ludzkiej od starożytności. W Polsce problematyka tzw. logicznej teorii nauki była rozwijana twórczo przez lata, a sam termin logiczna teoria nauki wszedł do powszechnego obiegu wraz z ukazaniem się drukiem w roku 1966 zbioru prac Logiczna teoria nauki. I choć minęło od tego wydarzenia 45 lat, problematyka ta nadal pozostaje żywa, szczególnie w kontekście logicznych podstaw informatyki i tworzenia ontologii formalnych dla różnych dziedzin wiedzy. Temat logicznych podstaw nauki był i jest też obecny w pracach pracowników Wydziału Filozofii KUL (m. in. S. Kamińskiego, Z. Hajduka, A. B. Stępnia, S. Kiczuka).

 

Zagadnienie będące przedmiotem konferencji rozpada się na dwie grupy problemów:

  1. problem użyteczności logiki (w tym w szczególności logik nieklasycznych) do analizy rozumowań przeprowadzanych na gruncie nauk realnych,

  2. kwestie tzw. logicznej teorii nauki, czyli logicznej analizy teorii naukowych, czyli dociekań związanych ze stosowaniem narzędzi (i pojęć) logicznych w dociekaniach metodologicznych.

program

 

abstrakty

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 15:10 - Andrzej Zykubek