Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z filozofią kultury i cywilizacji, filozofią edukacji, sztuką retoryki.

 

Prowadzę zajęcia z filozofii kultury, filozofii sztuki, sztuki retoryki, mnemotechniki.

 

2016 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 21 września 2016 r., na podstawie rozprawy: Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę.

 

2006 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 10 lipca 2006 r., na podstawie rozprawy: Krytyka systemu edukacji amerykańskiej w ujęciu Allana Blooma. Analiza podstaw filozoficzno-kulturowych (promotor: Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL, recenzenci: Ks. Bp. Prof. dr hab. Ignacy Dec, Dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL).

 

2002 - magister filozofii. Praca magisterska: Wizja człowieka w pedagogice Rudolfa Steinera (promotor: Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL).

 

 

 

 

 

Autor: Imelda Chłodna
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 11:46 - Andrzej Zykubek